På Raudsand i Molde kommune planlegger Veidekke/Bergmesteren Raudsand et internasjonalt deponi for uorganisk avfall (giftdeponi) .

Siste 5 artikler:

Nei til Giftdeponi er under omarbeiding. Flere av de eldre innlegg og artikler er ikke tilgjengelig (2019 og tidligere). Manglende artikler vil fortløpende republiseres.

Miljøgifter i fjorden (samleside):

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Diverse:

Eiere og samarbeidspartnere

Fra Miljødirektoratets vurdering 31. oktober 2018:

Utdrag av Miljødirektoratets vurdering av Raudsand-alternativet

Flere detaljer:

  1. Håndtering av avfall
  2. Behandlingsløsning
  3. Fjellhallenes egnethet
  4. Vannets bevegelse i grunnen
  5. Utlekking
  6. Utslipp til vann
  7. Utfylling i sjø
  8. Geografisk plassering
  9. Teknologi

Youtube kanal

Diverse