På Raudsand i Molde kommune planlegger Veidekke / Bergmesteren Raudsand et nasjonalt og internasjonalt deponi for uorganisk avfall (giftdeponi) og annet avfall.

Siste 5 artikler:

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Illustrasjon: Vegard Aarseth i Kampen mot gruvedeponi i Førdefjorden

https://neitilgiftdeponi.com/2021/08/18/dumping-av-store-mengder-giftig-prosessavfall-i-tingvollfjorden/

Planene for giftdeponi på Raudsand fortsetter:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/11/28/planene-for-giftdeponi-pa-raudsand-fortsetter/

Ulovlig bygging av vei 

På fjellet i et urørt skog og myrområde bygde Veidekke i 2016 en lang vei uten tillatelse. Kommunen opprettet i november 2020 tilsynssak om forholdet. Samtidig gir kommunen nye tillatelser uten å orientere politikerne om tilsynssaken.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/01/31/ulovlig-bygging-av-vei-politikere-ikke-orientert/

Miljøgifter i fjorden (samleside):

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/

Tillatelser og rapporter for Deponi (samleside):

https://neitilgiftdeponi.com/2020/08/22/tillatelser-og-rapporter-for-deponi-2/

Youtube kanal

Diverse:

Eiere og samarbeidspartnere

Fra Miljødirektoratets vurdering 31. oktober 2018:

Utdrag av Miljødirektoratets vurdering av Raudsand-alternativet

Flere detaljer:

  1. Håndtering av avfall
  2. Behandlingsløsning
  3. Fjellhallenes egnethet
  4. Vannets bevegelse i grunnen
  5. Utlekking
  6. Utslipp til vann
  7. Utfylling i sjø
  8. Geografisk plassering
  9. Teknologi

Diverse

Nei til Giftdeponi er under omarbeiding. Flere av de eldre innlegg og artikler er ikke tilgjengelig (2019 og tidligere).  Manglende artikler vil fortløpende republiseres.