Nekter straffeskyld

De to tidligere lederene ved gjenvinningsbedriften Aluscan i Nesset nektet straffeskyld da saken mot de to startet i Romsdal tingrett mandag.

Tidligere styreformann Gerhard Eide og tidligere daglig leder Kjell Olav Sjøli er blant annet tiltalt for brudd på forurensningsloven.

I perioden mellom 1995 og 1999 lagret virksomheten nesten 36.000 tonn oksid mer enn det SFT hadde tillatt.

Romsdal tingrett har sett av to uker til behandling av saken.

Gjenvinningsbedrifta Aluscan har tidligere fått forelegg for brudda på forurensingslova og vedtatt disse, men rettsaka som begynte i tingretten i dag går mot de to bedriftseierne personlig.

De to – styreformann Gerhard Eide og administrerende direktør Kjell Olav Sjøli – er satt under tiltale for omfattende miljøkriminalitet i drifta av Aluscan gjennom 90-tallet og fram til konkursen i selskapet.

Etter straffeloven er de tiltalt for falsk forklaring. 31 ganger har de skriftlig bekrefta til Statens Forurensingstilsyn SFT at Aluscan hadde gjenvunnet mer enn 15.000 tonn møllestøv som er spesialavfall, mens det i virkeligheten bare var lagra på området til bedrifta.

De er også tiltalt for flere brudd på forurensingsloven – bedrifta har sluppet ut betydelige mengder farlig stoff til sjø og luft og Aluscan har lagra minst 35.000 tonn mer oksid enn de hadde tillatelse til fra SFT.

Dette var miljøbedrifta som skulle gjenvinne avfall fra aluminiumsbedrifter over hele Europa, mens realiteten var at små mengder ble gjenvunnet og det meste bare ble lagret i de gamle gruvegangene til Rødsand Gruber og i åpne dagbrudd på området til bedrifta.

Dagen i retten har gått med til aktors dokumentasjon av søknader og utslippstillatelser til SFT gjennom 90-tallet. Mellom 30 og 40 vitner skal møte i retten i de to ukene som er satt av.

Ingen av partene kommer foreløpig med noen påstander i saka, men det er klart at forsvaret vil kreve full frifinning av de to tiltalte.

https://www.nrk.no/mr/nekter-straffeskyld-1.242210