Vil ikke at flere skal ta seg inn i det gamle gruveområdet

I forrige uke meldte Statens strålevern at det ble funnet tre kasser radioaktivt materiale i de nedlagte gruvene på Raudsand i juni. Lørdag kveld fant en guttegjeng fire kasser til. Kommuneoverlegen vil ikke at flere skal ta seg inn på området.

– Området er avstengt med gjerder og porter, og er ikke, og har ikke vært, tilgjengelig for allmennheten, sier hun.

Området er farlig

De aktuelle lokalene der de radioaktive kildene ble funnet, er i en gammel bygning etter jernmalmproduksjon. De har ikke vært i bruk siden 1980, da produksjonen ble nedlagt.

– Området er svært farlig. Det er fullt av gruveganger og gruvesjakter, også utenfor bygningene, så ingen bør bevege seg i området, sier Vinjar.

…………………………………..

https://www.nrk.no/mr/gruveomradet-er-ikke-trygt-1.11156076

gruvetårnReox Rausand

Fant radioaktive kilder på Raudsand

Statens strålevern fikk 12. juni melding om at tre kasser av det radioaktive stoffet kobolt 60 ble oppdaget ved de nedlagte gruvene ved anlegget til Aleris Aluminium på Raudsand.

Funnet er tydelig i strid med reglene for oppbevaring av radioaktive stoffer.

Må fjernes

Funnområdet eies av Nærings- og handelsdepartementet og Direktoratet for mineralforvaltning.

Statens strålevern gir nå pålegg til Direktoratet for mineralforvaltning for ulovlig oppbevaring av de radioaktive stoffene, skriver Aftenposten.

Det utelukkes ikke at det er flere radioaktive kilder på avveie, siden sendingen opprinnelig inneholdt sju kolli, skriver avisa.

De radioaktive kildene stammer trolig fra gruvedrift i området på 1970-tallet, og undersøkelser viser at de er fra 1973. Kobolt har en halveringstid på 50 år.

Uklart hvem eierne er

Det er ikke klart hvem som eier de radioaktive kildene. Funnene blir sendt til det nasjonale avfallslageret hos Institutt for Energiteknikk for forsvarlig deponering slik loven krever.

– Vi har gitt Direktoratet for mineralforvaltning pålegg om å rydde opp. Det er ikke slik denne typen radioaktive kilder skal behandles, sier avdelingsleder i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen, til Aftenposten.

– Vi målte stråleverdiene, og kan slå fast at strålingen fra kildene ikke var farlig med den aktiviteten som var rundt kassene.

https://www.nrk.no/mr/fant-radioaktive-kilder-pa-raudsand-1.11151211

Reox Rausand gruvetårn

Fant åpne radioaktive kilder

Radioaktive kilder ble funnet ved nedlagte gruver. Her lå de strålingsfarlige kildene åpent i årevis.

Tre kasser med radioaktive kilder ble i sommer oppdaget ved de nedlagte gruvene i Raudsand i Møre og Romsdal ved anlegget til Aleris Aluminium.

De radioaktive kildene stammer trolig fra gruvedrift i området på 70-tallet. Området hvor kassene ble oppdaget, eies av Nærings— og handelsdepartementet (NHD) og Direktoratet for mineralforvaltning.

— Vi ble varslet 12. juni om at det var funnet flere kasser med symboler for ioniserende stråling, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Dette er klart i strid med reglene for oppbevaring av radioaktive stoffer.

Radioaktive kilder

Det hører til sjeldenhetene at så mange radioaktive kilder ligger og slenger, uten at noen vet hvem som eier det eller hvor det kommer fra.

Oppdagelsen førte til at Statens strålevern rykket ut for å undersøke saken.

Nå har Direktoratet for mineralforvaltning fått varsel om pålegg fra Statens strålevern om å fjerne de radioaktive kildene.

https://www.aftenposten.no/norge/i/g7P85/Fant-apne-radioaktive-kilder