Vil bygge gigantanlegg for farlig avfall

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS i Nesset søker miljøvernmyndighetene om å få opprette et deponi for farlig avfall i fjellhaller som skal skytes ut ved det tidligere gruveområdet på Raudsand.

Bergmesteren Raudsand AS overtok for få år tilbake ansvaret for deponiområdet der det ligger store mengder med såkalte bigbags med avfall etter tidligere tiders industrivirksomhet i bygda. Bergmesteren har i ettertid fått pålegg fra Miljødirektoratet (MDIR) om å avslutte de gamle deponiene. Dette er et arbeid de ifølge daglig leder Harald Storvik er kommet godt i gang med. Samtidig ønsker man å tilrettelegge for ny aktivitet innenfor det gamle gruveområdet med etablering av anlegg for sluttbehandling av farlig avfall.

Veidekke er inne som 50 % eier av Bergmesteren Raudsand AS som i tillegg eies av Harald Storvik og to personer til.

…………………………………

http://www.driva.no/nyheter/2016/03/25/Vil-bygge-gigantanlegg-for-farlig-avfall-12522168.ece

%d bloggere liker dette: