Ti prosent av all lakserogn produseres her – Nå skaper planer om et nytt avfallsdeponi bekymring

– Vi er generelt bekymret. Anlegget på Tingvoll er en viktig brikke i vår produksjon, og produserer ti prosent av rogna for all laks, og 50 prosent av rogna til all ørret i Norge, sier avlssjef Sven Arild Korsvoll til Aura Avis.

Lokaliteten er svært viktig siden det ligger i et område uten sykdomsrestriksjoner og i et område som er fritt for fiskesykdommen ILA. Det betyr at de kan eksportere rogn fritt til hele Europa.

Selskapet frykter at et nytt deponi vil kunne sette arbeidsplassen med 24 ansatte i fare.
…………..

http://ilaks.no/ti-prosent-av-all-lakserogn-produseres-her-na-skaper-planer-om-et-nytt-avfallsdeponi-bekymring/

Nei til deponi på Raudsand

Utbygger planlegger et enormt deponi for giftavfall på Raudsand. Det anslås at mengden giftavfall kan overstige 1000 tonn daglig i mer enn 20 år framover i tid.

Store, nye fjellhaller må sprenges ut. Det innebærer trolig pumping av samlevann som også blir spesialavfall. Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB

……
……..

http://www.driva.no/meninger/2017/03/30/Nei-til-deponi-p%C3%A5-Raudsand-14529238.ece

Vil lagre farlig avfall inne i fjellet på Raudsand

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS i Nesset inviterer nå til folkemøte for å presentere planer om mottak og deponi av farlig, uorganisk avfall.

Teknisk ukeblad skrev først om at selskapet er mellom aktuelle alternativ, når myndighetene nå skal finne erstatter for Noahs deponi på Langøya i Ytre Oslofjord som mottak og deponi for farlig uorganisk avfall. Deponiet på Langøya er snart fullt.

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS ønsker å sprenge ut nye fjellhaller i nærheten av den nedlagte jernmalmgruva, og lagre det farlige avfallet der.

……………………………………..

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/03/30/Vil-lagre-farlig-avfall-inne-i-fjellet-p%C3%A5-Raudsand-12534952.ece

Ba om å bli tatt seriøst

……………..

Bjørnar Danielsen (Ap) var skeptisk til det han hørte.

– Det industrien har gjort de siste tiåra på Raudsand er ikke egna til å skape tillit. Du sier at visse tiltak ikke er lov, men det har det vel ikke vært tidligere heller. Det må være lov til å være litt skeptisk. Slik jeg ser det, er det et tusenårsperspektiv over disse planene. Er dette hundre prosent trygt? Og hva vil det verste avfallet være – syre, radioaktivt avfall? Hvor stor del kommer fra utlandet? Vil pengene rå?

………………………………..

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/03/29/Ba-om-%C3%A5-bli-tatt-seri%C3%B8st-14519633.ece

Skeptiske politikere: Kommunestyret skal seinere uttale seg om deponiplanene når utredningen kommer, men virket skeptiske i utgangspunktet.

 

– Fjellet er ikke tett

……..
Nesset er den eneste kommunen i Norge som vil ha dette. Det er en grunn til at Breivika sier nei. Det snakkes om arbeidsplasser i Nesset, men det er nok bare i begynnelsen for å drive ut rommet der avfallet skal lagres. Det laveste anbudet vinner og dette trenger ikke være folk i Nesset, men entreprenører fra andre steder som får. Etter min mening er dette en for dyr arbeidsplass.

Toven er også skeptisk til å frakte det farlige avfallet med skip, da han anser risikoen for lekkasje som stor, og han stiller spørsmål ved hvorfor det skal fraktes så langt.

http://www.driva.no/nyheter/2017/03/27/%E2%80%93-Fjellet-er-ikke-tett-14508551.ece

Skeptisk: Nils Toven jobbet i gruva på Raudsand i 30 år. Han er sikker i sin sak på at fjellet ikke er tett.
            (Foto: Elin Høstmark)

Giftdeponiet på Raudsand

Kan vi stole på «reklamen» om giftdeponiet på Raudsand, spør Liv Solemdal i dette leserbrevet.

Storvik pakker i glanspapir planene om gigantisk deponi for farlig avfall når han presenterer dem. Han snakker lite om hva som konkret skal skje og lite om risiko. Stortingspolitikerne fra Mørebenken ser ut til å velge og beholde glanspapiret på og overlate lokalisering til fagmyndighetene. Vi er stadig flere lokalt som krever å få fakta om innholdet i pakken.
………

http://www.driva.no/meninger/2017/03/27/Giftdeponiet-p%C3%A5-Raudsand-14509952.ece