Positive til deponi

Stortingsrepresentantene i Møre og Romsdal er i utgangspunktet positive til deponiplanene på Raudsand, men krever klare og kunnskapsbaserte svar.

Jenny Klinge: – Blir Raudsand valgt som vertskap for det nye nasjonale deponiet, må vi stole på at det er et trygt og kunnskapsbasert valg.

Både Else-May Botten (Ap) og Jenny Klinge (Sp) var til stede da Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS sist torsdag orienterte Mørebenken på Stortinget om deponiplanene på Raudsand. Etter orienteringen ble det signalisert tverrpolitisk støtte til Raudsand- prosjektet.

Aura Avis snakket med både Else-May Botten og Jenny Klinge i går, og begge understreker at Mørebenken ikke driver saksbehandling.

Trygt: – Vi må stole på at et slikt anlegg blir helt trygt, sier Else-May Botten (Ap).

– Det er korrekt at det ble signalisert tverrpolitisk støtte til deponiplanene, som både er et nasjonalt anliggende og som i tillegg vil bety mye for næringsutviklingen i Nesset kommune. Mørebenken er imidlertid ikke et beslutningsorgan. Som stortingsrepresentant forutsetter jeg, at dersom Raudsand blir valgt, så er det basert på kunnskap om at verken transporten eller deponiet utgjør en miljøtrussel, sier Else-May Botten.

– Jeg har registrert at Tingvoll ikke liker planene på Raudsand og har full forståelse for det. I denne saken tror jeg imidlertid det er svært viktig at alle involverte aktører setter seg ned og snakker sammen. Når alle sitter med det samme informasjonsgrunnlaget, kan det kanskje hende at helhetsbildet blir litt annerledes, sier Jenny Klinge.

Både Botten og Klinge mener det er store sjanser for at Raudsand blir valgt og at en i så fall må forutsette at det er et kunnskapsbasert valg.

– Selvfølgelig må jeg som stortingspolitiker kreve klare svar, men samtidig må jeg også stole på at både departement og direktorat gjør den jobben de er satt til å gjøre. Vi trenger et nasjonalt deponi for farlig avfall og dersom Bergmesteren Raudsand AS og Raudsand blir valgt, må det ligge krystallklare miljøgarantier i bunn. Noe annet er helt utenkelig, sier Klinge.

Else-May Botten sier at det fortsatt er noen som tror at det er de gamle gruvegangene på Raudsand som skal fylles med høyrisikoavfall.

– Her er det snakk om å sprenge ut fjellhaller, som skal sikres ett hundre prosent. Ingen sier ja til et slikt prosjekt dersom det ikke er trygt. Det er mange gamle miljøsynder som for lengst burde ha vært en saga blott på Raudsand. Blir det nye nasjonale deponiet for farlig avfall lagt til bygda, er det lov til å ha et berettiget håp om at det også blir ryddet opp i dette, sier Else-May Botten.

Fra papirutgaven til Aura Avis