Nesset … Kommunen som ber om å bli Norges giftkommune!

……………..
Vi har allerede hørt hvordan oppdrettsnæringen antyder at de må flytte ut av Sunndalsfjorden; en nasjonal laksefjord. Hva med de som ellers produserer mat eller drikke? Er reiselivet på Vestlandet klar over hva som skjer? Hva gjør dette med omdømmet til reiselivssatsingen? Kan virkelig en kommune påføre en hel landsdel et så stort handicap med hensyn til å utvikle et bærekraftig og grønt næringsliv?

…………………………….

http://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2017/04/27/Nesset-…-Kommunen-som-ber-om-%C3%A5-bli-Norges-giftkommune-14650596.ece

http://www.driva.no/nyheter/2017/04/27/Kan-knapt-tro-det-er-sant-14651079.ece

Stein Brubæk, leder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Leserbrev fra Ragnhild Aspås

Leserbrev fra Ragnhild Aspås

Jubelen må ha stått i taket på kommunehuset i Porsgrunn den dagen dei fekk vite at Nesset kommune ville stille seg positive til eit nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand. Av tolv potensielle lokalitetar for eit slikt deponi, sat Porsgrunn plutseleg att med jokeren etter at Miljødirektoratet hadde gjeve si tilråding.

Men så hende det, at Nesset kommunestyre i vedtak viste velvilje til slik verksemd hos seg. I Porsgrunn og dei andre kommunane må dei nok ha lurt noko skrekkeleg – for kven vil vel frivillig ha noko slikt i sin kommune? Fortsett å lese «Leserbrev fra Ragnhild Aspås»

Kommentar fra Steinar Hasselø

Kommentar fra Steinar Hasselø på  facebook siden:

Kampen om hvem som skal (unngå å) få giftdeponiet handler vel om å selge den beste historia, ser det ut til. Når motstanderne i Brevik får fram historier som at dette er en kamp mellom en bekymra 11-åring og storkapitalisten Gjelsten som vil tjene seg steinrik på å lagre farlig avfall midt i et boligområde, er det vanskelig for Erna å ikke gripe sjansen nå i et valgår. Dessuten er det en «vinn-vinn» for henne, for hun hun vinner mange høyrestemmer i Brevik og kanskje noen i Nesset – trolig med unntak for de som bor på Rausand. Fortsett å lese «Kommentar fra Steinar Hasselø»

Jacobsen reagerer kraftig

……..
Det blir gitt inntrykk av det lokalt ikke er motstand mot å legge deponiet til Raudsand. Alternativet blir solgt inn med «ingen motstand». Personlig opplever jeg nå at stadig flere er i ferd med å våkne og engasjere seg. Og vi i aksjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» skal gjøre det helt klart for politikere og myndigheter at det finnes motstand.

– Men er det ikke fornuftig å vente på konsekvensutredningen?

– Utredningen er bestilt og betalt av Bergmesteren. Vi vil ta en kritisk gjennomgang når den kommer. Ved å vente risikerer vi også at brikkene sakte sklir på plass, siden det er «stille» her, og mye motstand i Brevik.

Jacobsen poengterer for øvrig at aksjonen ikke ønsker at deponiet skal legges i Brevik.
………….
(plussartikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/04/22/%E2%80%93-Jeg-er-ikke-Gjelstens-l%C3%B8pegutt-14625297.ece

jeg er ikke gjelstens løpegutt

Foto: rbnett.no

Kommentar til aksjonsgruppen mot deponiplaner

……………………..

Mange av de spørsmål aksjonsgruppen reiser, blant annet om det er fare for avrenning til fjorden, om det er fare for forurensing av grunnvann og fare for gasslekkasjer, er relevante spørsmål som reiser seg når man vurderer etablering av et deponi. Disse spørsmålene ligger allerede som del av den pågående konsekvensutredning, og denne vil gi de nødvendige avklaringer om hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med den planlagte Farlig avfall-virksomheten på Raudsand.

……………………………………

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/nesset/kommentar-til-aksjonsgruppen-mot-deponiplaner/o/5-51-299346

Harald Storvik, Bergmesteren Raudsand AS.

Leserinnlegg fra Nordmøre Notfiskarlag og Averøy Fiskarlag

…………………………
Slik vi har oppfattet saken så er det planer om å kunne håndtere 500 000 tonn farlig uorganisk avfall på deponiet i Raudsandgruvene hvert år. Dette betyr en daglig håndtering av 1 400 tonn risikoavfall inne i fjorden ved Raudsand. Sjansene for forurensning anser vi som betydelig, både i forbindelse med frakt, lossing og ikke minst langsiktig lagring. Under transport er risikoen for utslipp også tilstede langs hele kysten all den tid det seiler fartøy med farlig uorganisk avfall langs leden.
……………..

http://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2017/04/19/Nasjonalt-deponi-p%C3%A5-Raudsand-i-Nesset-kommune-14612850.ece

  Rune Nekstad, styreleder Averøy Fiskarlag og Kurt Åge Ellingvåg, styreleder Nordmøre Notfiskarlag