Over 80 % av uorganisk avfall må importeres

Kronos Titan opplyser til Miljødirektoratet at det er uaktuelt å transportere syren til Raudsand.

Tilbake er det 90-100 000 tonn uorganisk avfall i Norge som kan deponeres i Nesset.

Til Langøya vart det i 2014 deponert 60 000 tonn flygeaske fra Norge. De importerte 214 000 tonn. Mesteparten av det importerte avfallet kommer fra svenskekysten og østlige Danmark. Flygeaske er avfall fra forbrenningsanlegg.

Bergmesteren Raudsand utreder deponi for 500 000 tonn årlig. For å nå dette må over 400 000 tonn importeres fra utlandet. Importen fra utlandet er en konsekvens av at det ikke er forsvarlig med frakt av syre fra Fredrikstad. For å oppnå de volum som Bergmesteren Raudsand ser for seg må over 80 % importeres.

Når samtidig avfallet fra aluminiumsindustrien minker vil importandelen øke ytterligere.

Nesset blir et stort giftdeponi for internasjonalt avfall.

 

Kilde: Miljødirektoratet 2016 – Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall

%d bloggere liker dette: