Manglende stabilisering

Bergmesteren Raudsand mangler en metode for å stabilisere det farlige avfallet.

Giftavfallet som Bergmesteren Raudsand vil lagre er i all hovedsak flygeaske og syre. Det er viktig at den prosessen som benyttes binder metaller og stabiliserer avfallet. Som eksempel kan nevnes prosessen på nåværende deponi, hvor syre nøytraliseres med den basiske flygeasken og det dannes en gipsslurry som binder metallene i avfallet.

Syren genereres av hovedsakelig av en bedrift, Kronos Titan i Fredrikstad. Kronos Titan vurderer at det ikke vil være mulig å sende syre til Nesset på grunn av kostnadene. Kostnadene er først og fremst knyttet til investering i og drift av tankbåt, samt behov for økt lagring i Fredrikstad.

Bergmesteren Raudsand oppgir at de skal ta imot syre fra Kronos Titan. Dette harmonerer ikke med de signalene Miljødirektoratet har fått fra Kronos Titan. Det er mye som tyder på at syre fra Kronos Titan ikke vil bli transportert så langt som til Raudsand. Dette er et problem hvis Bergmesteren Raudsand forutsetter samme stabiliseringsmetode for flygeasken som blir brukt i dag.

Vi ser umiddelbart ikke en alternativ kilde for avfallssyre i Norge. Bergmesteren Raudsand har ikke redegjort for alternative stabiliseringsmåter. Dette innebærer at tiltakshaverne må etablere en behandlingsløsning for det farlige avfallet uten tilgang på store mengder svovelsyre for å nøytralisere flygeaske.

 Les tidligere artikkel:

Bergmesteren Raudsand mangler kunnskap, kompetanse og erfaring.

Hvordan kommune og stortingspolitikere kan omfavne dette er en gåte.

Kilde: Miljødirektoratet 2016 – Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall

%d bloggere liker dette: