Kommentar fra Mona og Ingolf Aarseth til intervju i Romsdals Budstikke med Storvik og Strand om deponi:

Dette viser for all verden det overgrep som innbyggerne på Rausand og Nesset nå står ovenfor. Taktikken har vært klar: Lydløst forarbeid ,brikke for brikke og en fullstendig overumpling av et godtroende kommunestyre som har vært blendet av ensidig og tildels mangelfull informasjon, blendet av troen på nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Dessverre har de glemt innbyggernes nærmiljø, turisme og omdømme.
Rausand har fått nok av belastninger og lukta av penger er smertefull og vond.
Store og alvorlige saker som det her er snakk om, bør kommunestyret få god og bred informasjon om fra ulike sider, før det går til avstemming.

Da denne saken kom opp, var sakspapirene på størrelse med en bok og en liten del av mange, mange andre saker. Hvordan skal en vanlig mann/ kvinne kunne ta stilling til dette? Mørebenken fikk 3 minutters!!! informasjon og utad fikk vi det inntrykk at dette var det full enighet om!!
Mange aner ikke noe om deponiplanene enda. Andre tror ikke at dette er sant.
Stillheten fra innbyggerne tas som samtykke og brukes som argument til inntekt for sin sak. Stillheten er ikke samtykke!!
Som innbygger forstår vi fort at dette er storpolitikk og noe vi ikke greier alene.
Derfor har vi gått sammen nå i : vi ønsker oss et giftfritt Nesset.
Motstanden som nå mobiliseres skal merkes og for enkelte kan nok dette oppleves noe ubeleilig. Bra!!
Så langt har kommunestyret i Nesset fått tildelt en viss forståelse for sitt valg, men ikke lengre!
Vår tålmodighet er slutt .
Valgene dere tar nå får konsekvenser for mange generasjoner etter oss.
Hvilke arbeidsplasser ønsker dere å tilby våre innbyggere?

Storvik har startet oppryddingen etter «gamle synder»
Han gir seg selv 10 år til å dekke over sekkene som ligger i dagen….
Hva med det som ligger å syder i alle gruveganger??

Mulig dere oppfatter oss innbyggere som nek. Hadde vært greiest slik.
Men , sorry, vi bryr oss masse!!
Stem nei !

Mona og ingolf Aarseth