Miljøministeren ikke like bastant for Nesset

…………………………………..
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen pekte tidligere langt på vei ut Nesset som den foretrukne lokaliseringen.

– Dersom det viser seg at et deponi i Nesset kan dekke de nasjonale behovene for behandling av farlig avfall, vil det ikke være nødvendig at staten involverer seg videre i Brevik, sa Helgesen i desember i fjor, etter et møte med ordførerne fra Porsgrunn og Nesset. ……..

Ikke like bastant

I dag er Helgesen ikke like bastant i sine uttalelser når Tidens Krav ber ham utdype standpunktet for Nesset i dag. I en epost til TK sier han: «Klima- og miljødepartementet har ansvar for å sikre at Norge har et sted å behandle og lagre farlig avfall etter at dagens deponi på Langøya i Ytre Oslofjord er fullt i 2022.
…………………………………………
Stig O. Jacobsen, nestleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er ikke overrasket over Helgesens svar.

– Men vi legger ikke skjul på at vi har en angst for at et av de dårligste alternativene, altså Nesset, kan bli valgt fordi Nesset inviterte til dette, og fordi det her tilsynelatende ikke var noen motstand mot et slikt deponi. Det har definitivt snudd det siste halve året, sier Jacobsen. Han vil ikke peke på Brevik, eller et annet sted.
…………………………………………..
(pluss-artikkel)

https://www.tk.no/nyheter/nesset/miljo/miljoministeren-ikke-like-bastant-for-nesset/s/5-51-346775

Utreder: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Miljødirektoratet har ikke gjort jobben sin.

Rådmannen i Sunndal mener det er alarmerende at det ikke finnes en oversikt over hvilke masser og mengder som er lagret i deponiet på Raudsand.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret skal be Riksrevisjonen starte en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand i Nesset.

I innstillingen heter det:

«Kommunestyret finner det alarmerende at det ikke er en klar oversikt over eksisterende materialer i området og er svært bekymret for hvordan dette vil bli håndtert i videre utvikling med tanke på etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall».
…………………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/30/Milj%C3%B8direktoratet-har-ikke-gjort-jobben-sin-15231017.ece

Ber Riksrevisjonen undersøke: - Etter Aluscan-tiden har staten forsømt seg grovt på Raudsand, ved ikke å rydde opp i miljøfarlig avfall som har vært lagret på statens eiendom, skriver plansjef i Sunndal, Anne Guri Aase, i forslaget til bekymringsmelding. Kommunestyret behandler saka onsdag.       (Foto: Ingrid Ellevset)

– Vil komme, men uvisst når

………..

Negativ til søknad

DMF er mellom instansane som har levert svar på høyring for Bergmesteren Raudsand sin søknad om etablering av deponi for ordinært avfall. I høyringssvaret konkluderer DMF med at dei ser saka som utilstrekkeleg utgreidd, og stiller seg negativ til at søknaden vert innvilga på føreliggande grunnlag.

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/30/%E2%80%93-Vil-komme-men-uvisst-n%C3%A5r-15231633.ece

Vil diskutere eksplosjonsfare

Mellvin Steinsvoll (Ap) vil ha påstått eksplosjonsfare fra gruvene på Raudsand opp til diskusjon i kommunestyret.

I henvendelsen til ordfører Rolf Jonas Hurlen viser Steinsvoll til påstandene om eksplosjonsfare i og farlig utslipp fra den nedlagte gruva på Raudsand

«Den senere tid er det fremkommet sterke påstander om forholdene i den nedlagte gruva på Raudsand som kan bidra til uro både i nærmiljøet og områder rundt gruveområdet Med bakgrunn i det ansvar som påligger Nesset kommune i forbindelse med den sikkerhetsmessige beredskapen, er det av flere grunner nødvendig å sette saken på kartet i kommunale organer.
…………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/28/Vil-diskutere-eksplosjonsfare-15218144.ece

Mellvin Steinsvoll.       (Foto: Elin Høstmark)

– Nesset er uaktuelt for deponi

…………………………

Tydelig

Møre og Romsdal Senterparti sin førstekandidat, Jenny Klinge, er klar på at deponiet ikke ønskes i Nesset.

– Vi har sagt klart ifra at vi ikke ønsker at saken går videre, og ikke heller bør utredes videre, som skaper usikkerhet i befolkningen, sier Klinge, som påpeker at både Arbeiderpartiet og Senterpartiets lokallag i Nesset og fylkeslag sier nei til etableringen.

Trondheim 20170324.Jenny Klinge fra Møre og Romsdal på Senterpartiets landsmøte. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix
Jenny Klinge fra Møre og Romsdal på Senterpartiets landsmøte. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

– Vi går for det regjeringssamarbeidet, og i denne saken er det enighet. Det er ingen grunn til å jobbe videre med saken, vi kan ikke gamble med naturen.

……………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/politikk/nesset-er-uaktuelt-for-deponi/s/5-51-345903

– Orten er villig til å ofre sine egne

………………………………….
Orten gikk i forrige uke ut i Romsdals Budstikke og hevdet det ville være en forhastet konklusjon om en allerede i dag sa nei til et nytt avfallsdeponi på Raudsand i Nesset. Han vil avvente utredningen om miljøkonsekvensene som er ventet i løpet av høsten.

– I vår organisasjon og andre er vi rundt 40 til 50 personer som har arbeidet hardt mot deponiet og som kjenner saka til bunns. Det vi ikke kjenner til bunns er hva som er lagret i gruvene fra før. Historisk sett har det vært kastet farlig avfall helt ukritisk, sier
Jacobsen.

– Orten underkjenner både vanlige folks og eksperters arbeid og dømmekraft.

– Det er umulig å gå inn i denne saka i full dybde og komme ut med noen annen konklusjon enn et klart nei.
…………………
(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/08/28/%E2%80%93-Orten-er-villig-til-%C3%A5-ofre-sine-egne-15221099.ece

– Ikke forhastet Stig O. Jacobsen, nestleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», er bekymret for at Helge Ortens uttalelser om planene til nytt deponi på Raudsand representerer regjeringens syn på saka.       (Foto: Bjørn Brunvoll)

Vil ha politisk front mot deponiplanene

Tingvollordfører Milly Bente Nørsett oppfordrer politikere til å stå sammen mot planene om deponi på Raudsand.

Aura Avis skrev nylig om den 140 sider lange rapporten, som Chiara Isola og Ola Øverlie presenterte om risikoene omkring gruvene på Rausand.

– Er du lokalpolitiker, så er det å si nei til deponi. Saken er utredet nok. Jeg kunne tenkt meg at alle partiene holdt hverandre i hendene og sier nei. Alle partier bør før valget si ifra at de er imot, sier tingvollordfører Nørsett.
……………………………..
(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/tingvoll/nyhet/sunndal/vil-ha-politisk-front-mot-deponiplanene/s/5-5-88380