– En trussel for miljø, befolkning og helse

Å lagre farlig avfall i fjellet på Raudsand i Nesset kommune vil ikke være trygt, konkluderer ny rapport.

Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal er et av to steder som vurderes som lagringsplass for farlig uorganisk avfall når det nåværende deponiet i Oslofjorden er fullt. Deponiet på Raudsand skal eventuelt bygges i samme område som det tidligere var gruvedrift.

Både lokalmiljøet og reiselivet har engasjert seg mot planene. Nå konkluderer en ny rapport med at det vil medføre høy risiko å legge deponiet til Raudsand.

Isola Bygg- og miljøprosjekter står bak rapporten. Pensjonert gruveingeniør Ola Øverlie og oljeingeniør Chiara Isola er to av bidragsyterne. De kaller planene om et nytt deponi på Raudsand en trussel for miljø, befolkning og helsa til dem som arbeider der.

…………………………………

https://www.nrk.no/mr/_-en-trussel-for-miljo_-befolkning-og-helse-1.13643969