– Har ikke overskredet grensen

Rådmann Anne Grete Klokset i Nesset mener personalsjef Anne Karin Sjøli ikke på noen måte har overskredet grensen for ytringsfriheten.

Privatperson: - Sjøli har skrevet leserbrevet som privatperson, påpeker rådmann Anne Grete Klokset i brevet til Ernst Kristiansen.            (Foto: Sigmund Tjelle)
Privatperson: – Sjøli har skrevet leserbrevet som privatperson, påpeker rådmann Anne Grete Klokset i brevet til Ernst Kristiansen. FOTO: SIGMUND TJELLE

http://www.driva.no/nyheter/2017/09/21/%E2%80%93-Har-ikke-overskredet-grensen-15339121.ece

Det blir ikke et større ja for at beløpet er stort

I forbindelse med en artikkel på rbnett.no med overskriften «Har brukt 25 millionar kroner» hvor Storvik er «tydelig frustrert» og kaller politikere som er imot for «lite seriøse» har vi mottatt en kommentar fra Synnøve Almås Harstad:

Jeg legger merke til at Storvik er meget opptatt av hvor trist og lei han er for all motgangen i dette prosjektet. Dette bruker han i hver anledning. Om det er slik at prosjektet er så bra som han sier, så er det vel ikke noen grunn til at han skal bruke dette for at folk skal si ja. Dette handler om avfall, ikke tårer. At han bruker så mye midler på dette burde heller ikke vært et tema. Det blir ikke et større ja for at beløpet er stort.
Dette er så absolutt ikke bare en påkjenning for denne mannen.

At politikerne snur i sin mening står det stor respekt av. At de har fått mer informasjon om saken som gjør at de skifter mening er tydelig. Det at de får noen minutters briefing før de skal ta et «standpunkt», holder ikke mål.

Så kommer vi til hva kommunestyret ble enige om, de sier ja til konsekvensutredning.

I denne saken er det kjent at det er mange kort og stokke.
Så her er det viktig å holde tunga i rett munn!
Et ja til at Storvik kan komme med en konsekvensutredning, er IKKE et ja til deponi. Så om politkerne har sagt ja til denne så kan det ha kommet nok informasjon underveis til at de nå seier nei til deponi.

I denne saken er det ikke mer synd i hverken «meg eller deg».

– Har brukt 25 millionar kroner

– Konsekvensutgreiinga er i rute, men vi ventar no på resultat av eit par ekstra undersøkingar, sa Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS til kommunestyremedlemmene torsdag kveld.

Han opplyste at det er sett i gang ekstra undersøkingar i fjorden for å kartlegge straumforhold, og det er også bestilt inn ein ekstra rapport frå Kystverket.

– Vi vil gjere dette grundig, og lager derfor ein større rapport enn det vi strengt teke er pålagde, sa Storvik.

Han opplyste at det så langt er brukt 25 millionar kroner på undersøkingar og rapportar som går inn i konsekvensutgreiinga.
………………………
(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/09/15/%E2%80%93-Har-brukt-25-millionar-kroner-15313432.ece

PÅ SYNFARING: Kommunestyret i Nesset på synfaring på Bergmesteren Raudsand, her ved Deponi 2- området der det ligg store mengder «Big Bags» med møllestøv. Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand (i raud jakke) viste rundt.       (Foto: ANITA VINGEN)

Gift-kritikk på Aps oppvaskmøte

…………………………………………………

Sylvi Listhaug mener det er helt på sin plass at hun som stortingskandidat i Møre og Romsdal har meninger om viktige lokale forhold.

– Burde du ha ventet med å stemple avfallsdeponi på Raudsand som uaktuelt inntil konsekvensutredningen var klar?

– Nei, jeg stilte til valg i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal FrP har vedtak på å jobbe for å stanse deponiplanene i Raudsand. Vi ønsker ikke at fylket vårt skal være en dumpingplass for giftig avfall fra hele landet. Jeg tror velgerne i Møre og Romsdal er enig med oss og ikke Ap som virker å være positiv til planene om avfallsdeponi i Raudsand, kontrer Listhaug.

Hun avviser at hun viser unnfallenhet i den omstridte deponi-saken.

– Jeg har vært tydelig om hva jeg mener i spørsmålet både om deponi og behovet for opprydning, skriver Listhaug i en epost til VG.

Hun minner om at Botten var positiv til deponi-planene i et skriftlig spørsmål hun stilte til miljøministeren i Stortinget i mars.

– Hun var da utålmodig etter å få klarsignal til avfallsdeponiet. Jeg registrerte ikke at hun var opptatt av gamle miljøsynder da. Det er bra om hun har snudd, mener Listhaug.

………………………………….

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/gift-kritikk-paa-aps-oppvaskmoete/a/24140411/

<p>TURNERTE I HJEMFYLKET: Førstekandidat Sylvi Listhaug (FrP) på hjemlige trakter, nærmere bestemt i familiens fjøs hjemme i Ørskog i Møre og Romsdal.</p>

Gift-kritikk på Aps oppvaskmøte

Skal folk få slippe å få et nasjonalt avfallsdeponi, hvis nok naboer protesterer? – Ja, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det fikk han på pukkelen for på tirsdagens oppvaskmøte.

OPPVASK: Ap-leder Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet på Youngstorget tirsdag ettermiddag, hvor giftkritikken ble fremmet.
OPPVASK: Ap-leder Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet på Youngstorget tirsdag ettermiddag, hvor giftkritikken ble fremmet. Foto: Helge Mikalsen VG

Det vakte harme i LO og deler av Arbeiderpartiet da det i sluttspurten av valgkampen ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut og fredet Brevik mot å få det nasjonale deponiet for giftig avfall.

Pinnen gikk rundt

Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen svarte med at gruvene i Brevik er det ideelle stedet for et slikt deponi og at man må vente til den pågående konsekvensutredningen er ferdig, før man konkluderer.

Støre sa til NRK at «hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje».

I Aps sentralstyremøte tirsdag gikk pinnen rundt og alle i sentralstyret fikk anledning til å si noe om hva dem mener gikk galt da Ap bare nådde 27,4 prosent oppslutning.

– Det blir feil

Aps næringspolitiske talskvinne, Else-May Botten, grep fatt i Brevik-saken og sa at det ikke var noen god løsning å gå ut i valgkampen og fristille seg fra aktuelle alternativ, fordi folk lokalt ikke vil ha deponi: Da risikerer man å stå uten et reelt giftavfallstilbud til industrien.

– Det som kom ut i valgkampen var ikke godt nok innarbeidet hos industrien og skapte unødig støy, selv om det hadde gode hensikter, sier hun til VG.

– Jeg mener at punktene som å vurdere import av avfall og moderne håndtering av avfallet, som Jonas kom med, var gode punkter som bør være med i vurderingene. Om regjeringen ikke tar et helhetlig ansvar og gjør en grundig jobb med dette framover, kan konfliktene bli så store at vi ikke får noe nytt anlegg, slik landet trenger om få år, sier Botten.

VG forsøkte onsdag kveld å få tilsvar fra Ap-leder Støre. Men Ap lot miljøpolitisk talsmann Terje Aasland svare på vegne av partiet.

– Botten mener det som kom ut i valgkampen ikke var godt nok forankret hos industrien og skapte unødig støy?

– Det har hele tiden vært en forutsetning at industriens deponibehov skal sikres. Vi mener imidlertid det er riktig å utarbeide en strategi for å redusere deponibehovet . Det vil styrke norsk industris posisjon og konkurransekraft i tiden som kommer. I et slikt arbeid er det helt nødvendig at bedriftene, fagbevegelsen og representanter fra industrien involveres for å finne gode løsninger på dagens og framtidens deponibehov, skriver Aasland i en epost.

Reagerer sterkt på Listhaug

Else-May Botten sier hun står for kritikken hun fremmet mot egen partileder, men synes det er hakket verre at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) midt i valgkampen fortalte velgerne i sitt hjemfylke at Frp ikke vil ha avfallsdeponiet til Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal.

– Raudsand og Brevik er de to alternativene som Klimadirektoratet nå konsekvensutreder etter at andre alternativer har falt. Men hun tok ikke turen til Brevik for å si ja der, når hun sa nei til Raudsand. Vi reagerer på at en statsråd får holde på slik, sier Botten.

DAGENS DEPONI: Lagring av farlig avfall har i flere år foregått her på Langøya ved Holmestrand i Vestfold. Det skal avløses av et annet nasjonalt deponi etter at det beregnes å være fullt i 2022.
DAGENS DEPONI: Lagring av farlig avfall har i flere år foregått her på Langøya ved Holmestrand i Vestfold. Det skal avløses av et annet nasjonalt deponi etter at det beregnes å være fullt i 2022.Foto: Helge Mikalsen VG

– Går ikke det ut på omtrent det samme: Støre ville tekkes velgere i Telemark og Listhaug velgerne i Møre og Romsdal?

– Nei, det går et viktig skille: Når du er statsråd og din regjering har igangsatt en konsekvensutredning, da må du forholde deg til det. Vi er i opposisjon og må kunne ha meninger om måten konsekvensutredningen blir gjennomført på.

Mener Listhaug viser unnfallenhet

Saken hun viser til er at Listhaug i avisen Romsdals Budstikke 21. august fikk spørsmål om hva Fremskrittspartiet gjøre:

– Å pøse på med mer avfall og gift i et deponi på Raudsand, er uaktuelt. Vi vil arbeide mot deponiplanene, men vi skal også arbeide for å få ryddet opp etter gamle miljøsynder som har foregått på Raudsand, sa Listhaug til lokalavisen.

Botten reagerer:

– Jeg er enig i at anlegget på Raudsand har håndtert dagens avfall i deponiet dårlig. Myndighetenes unnfallenhet er også kritikkverdig når vi ser hvordan dagens deponi er. Sylvi og Erna har et stort ansvar: Jeg kan love at de begge steder har utfordringer med å få en samfunnskontrakt med folket, samtidig som de må finne en god løsning for industrien, sier Botten.

Listhaug: Opptatt av lokale forhold

Sylvi Listhaug mener det er helt på sin plass at hun som stortingskandidat i Møre og Romsdal har meninger om viktige lokale forhold.

– Burde du ha ventet med å stemple avfallsdeponi på Raudsand som uaktuelt inntil konsekvensutredningen var klar?

– Nei, jeg stilte til valg i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal FrP har vedtak på å jobbe for å stanse deponiplanene i Raudsand. Vi ønsker ikke at fylket vårt skal være en dumpingplass for giftig avfall fra hele landet. Jeg tror velgerne i Møre og Romsdal er enig med oss og ikke Ap som virker å være positiv til planene om avfallsdeponi i Raudsand, kontrer Listhaug.

Hun avviser at hun viser unnfallenhet i den omstridte deponi-saken.

– Jeg har vært tydelig om hva jeg mener i spørsmålet både om deponi og behovet for opprydning, skriver Listhaug i en epost til VG.

Hun minner om at Botten var positiv til deponi-planene i et skriftlig spørsmål hun stilte til miljøministeren i Stortinget i mars.

– Hun var da utålmodig etter å få klarsignal til avfallsdeponiet. Jeg registrerte ikke at hun var opptatt av gamle miljøsynder da. Det er bra om hun har snudd, mener Listhaug.

Kan være inhabil

– Blir ikke dette en lokal kamp med lokale briller om å unngå et deponi som få vil ha?

– Jeg har stor forståelse for at dette er en sak som ikke er populær i lokalmiljøene der et slikt deponi er aktuelt. Jeg var stortingskandidat i Møre og Romsdal og er naturlig nok opptatt av lokale interesser.

– Har ikke en statsråd også et ansvar for ta på seg nasjonale briller og se hele landet under ett – selv i en valgkamp med stemmesanking lokalt?

– Som stortingskandidat i Møre og Romsdal er det naturlig for meg å være opptatt av lokale forhold i det fylket jeg stiller til valg. Mitt engasjement i denne saken kan selvsagt ha bidratt til at jeg blir inhabil i en eventuell regjeringsbehandling av saken. Men for meg var og er dette en sak det er viktig å engasjere seg i, svarer Sylvi Listhaug.