Halosep-prosessen

Halosep har blitt utviklet i Danmark av firaet Watech, som i 2003 ble kjøpt opp av RGS90. RGS90 fikk store økonomiske problemer i 2006 samtidig med pilotforsøkene på Halosep. Som en konsekvens av dette ble firmaet solgt til DSV Miljø i 2007. Utviklingsaktivitetene i selskapet sammen med Halosep ble i 2008 videresolgt til Stena Metall A/S. Det er dermed Stena Metall A/S som i dag eier det registrerte varemerket Halosep. Stena Recycling har i dag et pilotanlegg i drift. Hoved prosess trinnene er veldig like Fluwa prosessen, men Halosep tar ut en relativt ren saltfraksjon (kloridbasert) som man mener skal kunne brukes til veisalting o.l. samt at man tar ut en tungmetallfraksjon tilsvarende det man får fra Fluwa anleggene. Prosessen er beskrevet i figuren nedenfor.

halosep

Prosess oversikt Halosep (kilde Miljøstyrelsen 2015). (RGA står for RøkGassAvfall, OS = oversize, FP = Filterpresse og TMT15 er et hjelpestoff for utfelling.)

Denne prosessen er tenkt brukt på Raudsand, det må bemerkes at denne prosessen kun har vært prøvd i små forsøk og det er ikke forsøkt i drift.

halosep-blanding

Bilde: BLANDING AF RÅ WET RGA (FLYVEASKE) SAMLEPRØVER FRA VESTFORBRÆNDING (Bilde fra forsøk)

wet rga

Bilde: UDTAGNING AF RÅ WET RGA (FLYVEASKE) DELPRØVER  (Bilde fra forsøk)

Kilder:

Mepex Consult for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen Miljøprojekt nr. 1648, 2015