Kraftige reaksjoner på Kronos Titan til Støres deponi-utspill

Jonas Gahr Støre setter arbeidsplassene våre i fare, mener ansatte på Kronos Titan i Fredrikstad. Både miljøvernere, Ap-kjemper og politiske motstandere fnyser av løftet om å frede Brevik fra bygging av nytt deponi for farlig avfall.

Siden 90-tallet har industriavfall som ikke kan gjenvinnes blitt deponert på Langøya utenfor Holmestrand. Men i 2020–2021 vil det være fullt. Deponiet tilhører NOAH AS, som ønsker å etablere et nytt deponi i Brevik i Telemark.

……………………………….

– Setter jobber i fare

Kronos Titan i Fredrikstad er en av industribedriftene som er avhengige av å deponere farlig avfall. De sender årlig 250 000 tonn tynnsyre til deponiet på Langøya, og er smertelig klar over at det er lite plass igjen.

Støres utsagn faller ikke i god jord der heller. 200 arbeidsplasser settes i fare med dette, er kommentaren derfra.

– Vi er helt avhengig av å få levert avfallssyre og det vil få store konsekvenser hvis Brevik-alternativet faller, sier LO Industri Energis hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijârvi ved Kronos Titan i Fredrikstad til VG.

Administrerende direktør Per Thoen følger opp.

– Jeg er overrasket over utspillet fra Arbeiderpartiet og Støre, sier Thoen til NRK.

– Dersom det ikke blir Brevik må Kronos Titan se seg om etter andre løsninger. En løsning kan være å nøytralisere syren selv så det kan deponeres i et vanlig deponi. Det blir trolig dyrere.

Veteran-refs

Støre møter også motbør fra sine egne. Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister for Arbeiderpartiet under brorparten av 90-tallet, og var blant annet med å jobbe fram dagens deponi på Langøya. Brevik er en ideell løsning, sier Berntsen til VG.

– Brevik er ut ifra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klart når Langøya er full.

https://www.nrk.no/ostfold/kraftige-reaksjoner-pa-kronos-titan-til-stores-deponi-utspill-1.13676060

kronostitian