Nei til deponi av farlig avfall på Raudsand

Av Fra tre lokallag som snart blir ett: Margareth Hoff Berg, gruppeleder Molde FrP, Sindre Pedersen, lokallagsleder Molde FrP, Ivar Trælvik, gruppeleder Nesset FrP, Ole Emil Øyen, lokallagsleder Nesset FrP, Rolf Kristiansen, gruppeleder Midsund FrP, Anna Elin Beinset, lokallagsleder Midsund FrP

Etter flere presseoppslag vedrørende deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune, har mange politiske lokallag og andre gått ut og sagt klart neitil at Bergmesteren får konsesjon for videreføring av lagring i deponiet.

Sylvi Listhaug har flere ganger uttalt i riksdekkende media og lokalpressen at Fremskrittspartiet går imot at et slikt deponi av farlig og giftig avfall skal kunne legges til Raudsand. FrP sine politikere i Fylkesstyret, Fylkesutvalg, Fylkesting og lokallag stiller seg bak et nei til deponi på Raudsand.

Samtidig som man sier nei til et slikt deponi, må det også kreves at det ryddes opp i de tidligere «dumpinger» av farlig avfall som har ligget der altfor lenge. Vet man hva som egentlig ligger der?

I 1989 begynte Aluscan med «resirkulering» av avfall i de nedlagte gruvene. De ble dømt for grov miljøkriminalitet i 2004, det er 13 år siden. Lite har blitt gjort for å rydde i deponiet og rense opp i de miljøsyndene som fortsatt ligger der 28 år etter.

Rapporten som ble lagt frem i august fra Ola Øverli og Chiara Isola, fortsterker vårt standpunkt. Vi tar miljøet og menneskene på alvor og sier derfor nei til deponi på Raudsand i Molde nye kommune.

https://www.tk.no/meninger/valg2017/fremskrittspartiet/nei-til-deponi-av-farlig-avfall-pa-raudsand/o/5-51-349375