Garanterer en løsning på Kronos Titans deponi-problem

Nede ved kaia, i industriområdet Øra ligger lekteren «Kronos». Den blir aldri liggende lenge om gangen. «Kronos» frakter tynnsyre fra moderbedriften Kronos Titan i Fredrikstad til avfallsdeponiet på Langøya.

– En full lekter tar ca. 1500 kubikkmeter med tynnsyre. Vi kjører to til tre turer til Langøya i uken, sier produksjonsleder Jan Klauset ved Kronos Titan.

Tynnsyren er et biprodukt av Titans produksjon av pigmentstoffer fra titanjernmalm, som brukes som fargestoff i maling, plast og gummiprodukter.

Settes tynnsyre til annet avfall blir sluttproduktet en gipsmasse som skal lagres i gruvegangene til Dalen gruver i Brevik.

………………………………….

https://www.nrk.no/ostfold/garanterer-en-losning-pa-kronos-titans-deponi-problem-1.13677688

kronos