– Ingen eksplosjonsfare

……………………

Romsdals Budstikke har bedt Direktoratet for mineralforvaltning om å gi en beskrivelse av risikoen for at en gasseksplosjon kan inntreffe. Slik vurderer direktoratet situasjonen:

– Vi er ikke kjent med at de geologiske forholdene skal medføre at det dannes eksplosive gasser i gruva. Nedlagte gruver vil normalt ha liten oksygentilførsel. Direktoratet for mineralforvaltning har ikke kjennskap til at det er lagret avfall i gruva som utgjør eksplosjonsfare utover at Miljødirektoratet har tatt stikkprøver som vi avventer resultater fra, skriver rådgiver Gunn Kristin Haukdal i en epost.

………………………………..

(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/11/02/%E2%80%93-Ingen-eksplosjonsfare-15546545.ece

%d bloggere liker dette: