KLD har ikke tatt stilling til deponi

– Klima- og miljødepartementet har ikke tatt stilling til om det er behov for deponi i Brevik. Vi skal se til at det blir en riktig prosess fram til at det blir tatt en avgjørelse

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet følger med på deponidebatten i Grenland. Departementet inviterer til informasjonsmøte i Brevik 10. januar.

Det sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet, som har registrert at det pågår en aktiv deponidebatt i lokal presse i Grenland, der deponimotstandere dominerer debatten.

– Hvorfor kan ikke Klima- og miljødepartementet og klima- og miljøminister Vidar Helgesen innta en mer aktiv rolle i samfunnsdebatten omkring planene om et deponi i Brevik?

– Vi registrerer at deponimotstandere har kommet med noen påstander og informasjon i debatten i Grenland som vi opplever ikke er helt i tråd med fakta. Klima- og miljødepartementet avholder et offentlig informasjonsmøte i Brevik kulturhus 10. januar om planprogrammet. På dette informasjonsmøtet vil det bli lagt fram fakta og informasjon om forslag til planprogram for en eventuell konsekvensutredning av deponi, sier Lars Andreas Lunde.

Lunde poengterer igjen at Klima- og miljødepartementet og norske myndigheter ikke har tatt noen avgjørelse for eller mot deponi i Dalen gruve i Brevik. Departementet oppfordrer alle som ønsker det, om å komme med innspill til forslaget til planprogram.

På informasjonsmøtet som skal holdes i Brevik, vil det være representanter for fagavdelingene i Klima- og miljødepartementet som deltar.

(pluss-artikkel)

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/kld-har-ikke-tatt-stilling-til-deponi/s/5-40-203269

Internasjonal motstand mot deponi

Deponimotstandere fra flere land samlet underskrifter til kamp mot deponiplanene på Raudsand.

Hilde Falch-Krokå og Ulf Falch-Krokå fra Tingvoll har jobbet iherdig i kampen mot et eventuelt nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Et par dager før julaften var de til stede med stor stand på Amfisenteret på Sunndalsøra. De hadde fått med seg personer fra Canada, Portugal og Frankrike i kampen mot det planlagte deponiet. Folk som gikk forbi ble invitert til å skrive seg på underskriftslisten som ble opprettet for noen uker siden.

– Folk gir utrykk for at de er takknemlige for at vi står her. Det er mange som er kommet bort til oss for å støtte kampen mot deponiet, sier Falch-Krokå.

Utlendingene som var til stede er tilnyttet en internasjonal organisasjon som kjemper mot forurensing av fjord og fjell over hele verden.

Like før jul hadde over 1000 personer skrevet seg på underskriftslisten som sier et klart nei til et deponi for farlig avfall på Raudsand.

INTERNASJONALT: Over tusen personer har til nå skrevet under oppropet mot deponi på Raudsand. Her fra demonstrasjonen på Amfi Sunndal før jul. På bildet: David Norwell fra Canada, Ulf Falch Krokå, Dan Gheorghita fra Portugal, Hilde Falch-Krokå og Marine Baudu fra Frankrike.
      (Foto: Sigmund Tjelle, Driva)

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/12/28/Internasjonal-motstand-mot-deponi-15821315.ece

Lastebåt grunnstøtte

I forbindelse med at Veidekke/Bergmesteren Raudsand ønsker å deponere enorme mengder uorganisk avfall på Raudsand er vi svært bekymret for faren med frakt av giftavfallet langs den værharde norskekysten. Like før jul grunnstøtte en fraktebåt på nordmørskysten. Denne gangen gikk alt bra med mannskap, båt og miljø. Redningsmannskapene måtte ta risiko for å hindre katastrofe. Her er en oppsummering av ulykken:

Natt til 23.12.2017 grunnstøtte den snart 3000 tonn store og 88 meter lange «Optimar» på skjæret Bakkan utenfor Averøy. Den traff skjæret 15-20 meter fra den blinkende  lykta på skjæret. Mannskapet på 7 vart evakuert ved hjelp av et redningshelikopter. Båten fikk store skader.  – Vi kan se en 10–15 meter lang flenge i skroget. Det er hull i dobbeltbunnen, og vi frykter at vann skal komme inn i de store lasterommene sa redningsskøyteskipper Sigmund Kaplanski på Erik Bye.

optimar
Fraktebåten «Optimar» står på Brakan utenfor Averøy. Foto: Remi André Storebø, redningsskøyta «Erik Bye»

Utpå lørdagen skled lastebåten av skjæret, og selv om den har store hull i skroget, holdt den seg flytende.  – Vind, flo en stor brottsjø fikk båten av skjæret, sier Kaplanski. Men det var ikke slutt på dramatikken. Båten drev inn mot land på Averøy. – Det ble vurdert å sende et redningshelikopter, slik at de kunne heise ned en redningsmann som kunne ta imot sleper fra oss. Men vi klarte selv å få en mann ombord, sier Kaplanski. «Optimar» var bare noen minutter fra å drive opp i fjæresteinene på Averøy da Kaplanskis styrmann klarte å klatre ombord i havaristen.

– Det var grov sjø og nokså dramatisk. Men vi har et godt trent mannskap, og ved hjelp av redningsskøytas mobbåt fikk vi en mann og sleper ombord i «Optimar», sier Kaplanski. Litt før klokka 14 ble «Optimar» buksert til kai i Kristiansund.

optimar-rute
Optimar’s rute – marinetraffic.no

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/stor-fraktebat-pa-grunn-utenfor-averoy/s/5-51-390721

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/store-hull-i-havarist-ligger-dypere-i-sjoen/s/5-51-390760

https://www.nrk.no/mr/lastebat-grunnstotte_-havaristen-slepes-til-kristiansund-1.13838612

https://www.tk.no/nyheter/pa-sjoen/redningsselskapet/havarist-skled-av-skjaret-er-slept-til-kristiansund/s/5-51-390766

Avviser rykter om NOAH og Norcem

Administrerende direktør i NOAH, Carl Hartmann, tilbakeviser at NOAH og Norcem skal ha avsluttet sitt samarbeid.

Påstanden om dette fremsettes i et innlegg i den åpne  Facebook-gruppen  «Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset kommune», med administrator Per Olav Eidsæter, som skrev 21.desember følgende:

  «Vi har helt nylig fått tak i noen opplysninger som i høyeste grad angår Raudsand: «I dag ble det avslørt at NOAH ikke har endret sine planer i Brevik for at de skulle ta hensyn til befolkningen. Norcem har avsluttet samarbeidet med NOAH, de trenger arealet selv.» Utrolig utvikling hvis dette bekreftes! Vi er nødt til å ta forbehold!» står det å lese på Facebook-gruppen i Nesset.

PD har forelagt innlegget fra Facebook for administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH, som svarer:

– NOAH har gjennom det siste året endret sitt prosjekt i Brevik. Dette er beskrevet i vår nyhetssak på http://www.noah.no om saken og begrunnelsen for endring av konseptet.

………………………………

(pluss-artikkel)

Eier og styreleder i Gjelsten Holding i NOAH, Bjørn Rune Gjelsten, og administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH, tilbakeviser rykter fra Nesset kommune om at de skal ha brutt samarbeidet med Norcem i Brevik om mulig fremtidig deponi som de har laget planprogram om.

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/deponi/avviser-rykter-om-noah-og-norcem/s/5-40-202777

Norcem-ansatte venter spent på konsekvens-utredningen

– Nå har vi fått deponisaken dit vi ansatte har villet hele tiden. Nå går vi i retning av et planprogram for en konsekvensutredning, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen ved Norcem Brevik.

– Dette er det LO og NHO har jobbet for hele tiden. Vi er veldig fornøyde med at saken nå er kommet dit den har, sier Jacobsen.

Da PD for første gang omtalte Norcem og NOAHs samarbeidsavtale om deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruver i Brevik i juni 2014, var Tom Jacobsen en av de første som ble intervjuet.

Jacobsens synspunkt var at planene om behandlingsanlegg og deponi ved Norcem i Brevik måtte konsekvensutredes. Norcem-ansatte var ikke for eller mot et deponi i gruvene, men de var for en konsekvensutredning, uttalte han som hovedtillitsvalgt.

Tom havnet umiddelbart i stormen av kritiske argumenter fra motstandere av deponi.

I dag, to og et halvt år etter at deponisaken har dominert det lokale nyhetsbildet, mener Tom Jacobsen fortsatt det samme. Og han står i den samme stormen.

Begge syn blant ansatte

– Det er selvfølgelig begge syn, for og mot konsekvensutredning av deponi, her blant de ansatte ved Norcem i Brevik. Men motstanderne er ikke i flertall, sier Tom Jacobsen.

– Vi sier ja til konsekvensutredning. Vi vil ha fakta på bordet før det blir tatt en avgjørelse på om vi ønsker et deponi hit til Brevik eller ikke.

– Hvordan oppleves deponidebatten i det offentlige rom?

– Der har det vært veldig mye feilinformasjon fra deponimotstanderne. Vi ansatte har holdt oss rolige i hele år og ventet på planprogrammet for en konsekvensutredning. Vi er glade for at det nå foreslås en delt løsning.

Forslaget fra NOAH om delt løsning går ut på at behandlingsanlegget for farlig avfall foreslås bli værende på Langøya, mens det er planer om et nytt havneanlegg i Kongkleiv i Frierfjorden og deponi i Dalen gruve i Brevik.

– Det fagforeningen har jobbet for, er å ta vare på jobbene til medlemmene. Dersom det blir deponi i gruvene, er medlemmene våre i gruva sikret jobb videre. Og NOAH har pekt på at gruvekompetansen ved Norcem er viktig.

Jobber i gruva

– Men en delt løsning vil gi færre arbeidsplasser ved Norcem Brevik enn om det også skulle bli behandlingsanlegg ?

– Det blir det. Men for de ansatte i gruva vil det med et deponi likevel bli en jobb å gå til etter at steinuttaket fra gruva blir minimalisert. Steinuttaket blir ikke helt borte, men i årene framover skal det bli hentet mer og mer stein fra Værdal.

Jacobsen er fornøyd med at Norcem nå har sendt byggesøknad til Porsgrunn kommune om å bygge steinlager i lagerhall på kaia til Norcem i Brevik. Dette ble vedtatt i områdereguleringsplanen for over et år siden.

– Det er satt av penger på budsjettet for 2018 til at vi skal starte byggingen av lagerhallen på brygga. Dette er veldig positivt sett med de ansattes øyne.

Noe av det som er positivt med å få et steinlager på brygga, mener Jacobsen er at et lukket steinlager vil redusere støyen for nærmiljøet.

Jacobsen viser til at støv og støy fra sementfabrikken er blitt redusert betraktelig de siste årene, og den utviklingen skal fortsette.

Utsatt for flytte-rykter

– Når vi leser skremselpropagandaen til aksjonsgruppa Vern om Grenland, så vil det ikke lenger flytte nye folk til Brevik på grunn av deponiplanene. Det er helt feil. Det er solgt en del hus over takst i Brevik den siste tiden.

Tom Jacobsen ble selv utsatt for kritikk da han og kona la huset i Håkonsgate ut for salg for to år siden. Da ble det pekt på at «nå rømmer Jacobsen Brevik, for han skal selge huset», ble det skrevet om i Varden og på Facebook.

Men sannheten var den at Tom Jacobsen og kona kjøpte nytt hus i Brevikåsen og flyttet inn der for et år siden. Brevik-åsen ligger et steinkast fra Norcem, ved siden av Furulund Idrettspark.

– Vi solgte huset i Håkonsgate over forventet pris. Og det var altså ikke hold i ryktene om at jeg skulle rømme fra deponiet.

Platearbeider

Tom Jacobsen (60) er født og oppvokst i Brevik og er fornøyd med at alle barna med familier har bosatt seg i Brevik. Han er opprinnelig plateareider og har vært ansatt ved Norcem i 38 år. De siste 13 årene har Jacobsen vært hovedtillitsvalgt for fagforeningen som har 145 medlemmer.

Han er stolt over bedriften han er ansatt i. Driften ved Norcem Brevik har særdeles gode resultater i inneværende år.

PD får så hatten passer

Tom Jacobsen legger ikke skjul på at han syns det er slitsomt med all den negative medieomtalen som deponiplanene får så og si daglig.

PDs medarbeider får da også som hatten passer innledningsvis i intervjuet, hun får høre at det ikke har vært maken til desinformasjon som er blitt skrevet i lokalavisa PD. Det er for øvrig en kritikk undertegnede journalist får høre hver eneste dag fra flere kanter, så deponisaken preger dagliglivet til flere enn de Norcem-ansatte.

– Hva er din julehilsen til lokalbefolkningen i Brevik?

– Jeg ønsker at breviksfolk kommer på informasjonsmøtet om planprogrammet i Brevik kulturhus 10. januar. Jeg håper at alle oppfører seg ordentlig og lytter til alt det blir informert om. Fakta om planprogrammet for hva det skal konsekvensutredes om, vil bli lagt fram på møtet. Jeg håper de som har innspill til saken, vil sende det inn i høringen. Og jeg ønsker alle i Brevik en riktig God Jul.

https://www.pd.no/jobb/naringsliv/bolig/norcem-ansatte-venter-spent-pa-konsekvens-utredningen/f/5-40-202747

Sverige vil avslutte eksporten av flygeaske til Norge

En rapport fra Energimyndigheten i Sverige inneholder følgende:

«Flygaska från avfallsförbränning innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller och utgör en fara för människa och miljö. Av den mängd som idag genereras vid svenska förbränningsanläggningar exporteras en del för att fylla igen kalkbrottet vid Langøya i Norge, övrig del deponeras i Sverige. Det finns en   önskan från många håll om en mer hållbar hantering av flygaskan.»

«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt.»

I rapporten anbefales  «ArcFume»-prosessen for bruk i Sverige. Denne prosessen er noe dyrere enn nåværende deponering i Norge. «Kostnadsbilden är konkurrenskraftig jämfört med dagens alternativ att deponera flygaska, i synnerhet om man väger in miljömässiga egenskaper». Deponering på Raudsand er ikke et tema.

«Om en ikke tar hensyn til det økonomiske aspektet viser historien at man ofte gir avkall på miljøaspektet» er en påstand i rapporten.

Dette understreker våre beskrivelser om at deponi på Raudsand er uaktuelt for flygeaske fra Sverige. Det er usannsynlig at Sverige tillater eksport for deponering i nye fjellhaller med en lang frakt og tilhørende miljøutslipp.

 https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/06/30/import-av-flygeaske/


Rapport fra Energimyndigheten i Sverige, side 4:
«Sverige bör avsluta exporten av flygaska till Norge och utvärdera alla alternativa sätt att omhänderta och behandla flygaska från avfallsförbränning på ett mer hållbart sätt. Den nya metoden måste vara säker för människa och miljö, samt ekonomisk för att i praktiken vara rimlig att implementera. Om inte den ekonomiska aspekten kan uppfyllas visar historien att man ofta gör avkall på miljöaspekterna.«

Kilde:

http://resource-sip.se/content/uploads/2017/08/42450-1-slutrapport-metallurgisk-behandling-av-flygaska.pdf

Oversikt over ArcFume-prosessen:arcfume

 

Avviser interpellasjon som sak i fellesnemnda

Torgeir Dahl ser ikkje for seg at fellesnemnda vil behandle ein slik interpellasjon som den frå Midsund.

……………………….

– Men kva med saker som har ein langtidseffekt som kan ha betydning for den nye kommunen?

– Eg ser resonnementet. Men drar ein dette langt nok, vil ein kunne seie at alle saker har ein langtidseffekt – til dømes vil ein kunne tolke inn reguleringsplanar. Men desto nærmare ein kjem 1.1. 2020, desto meir relevant vil dette bli.

– Er fellesnemnda aktuell som høyringsinstans når saka kjem så langt?

– Det får vi eventuelt diskutere. I utgangspunktet er jobben som nemnt tilrettelegging, seier Dahl.

(pluss-artikkel)

MANDAT: – Fellesnemnda må følgje mandatet, seier Torgeir Dahl, moldeordførar og leiar i fellesnemnda.
      (Foto: ERIK BIRKELAND)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/12/21/Avviser-interpellasjon-som-sak-i-fellesnemnda-15796569.ece