Ordføreren tar feil, det planlegges ikke et resirkuleringsanlegg

Ordføreren i Nesset kommune uttaler til Romsdals Budstikke 27. desember at «planene for nasjonalt deponi og resirkuleringsanlegg på Raudsand»  vil bli en viktig sak i 2018. At saken blir viktig er vi helt enig i, men at han kommer med uriktige påstander er ikke bra.

Vi er forundret over ordførerens uttalelse om resirkuleringsanlegg. Ordføreren har gjentatte ganger uttalt at konsekvensutredningen er viktig. Utredningen består av 78 dokument og er på tilsammen 2845 sider. Her finnes ikke ordet resirkulering, resirkuleringsanlegg eller lignende som beskrivelse på ny aktivitet på Raudsand.  Derimot finnes ordet deponi 1888 ganger.  Ord som inneholder deponi finner vi hele 3212 ganger.

Ordførerens beskrivelse av anlegget som et resirkuleringsanlegg er feil, ihvertfall når en leser konsekvensutredningen. Det som er riktig er at det planlegges et deponi. Deponiet som planlegges er ikke bare et nasjonalt, men også et internasjonalt deponi.

Ordførerens uttalelser om at dette er «viktige miljøarbeidsplasser» og at han nevner at dette skal være et resirkuleringsanlegg er misvisende og feil. Et gigantisk deponi med svært lang frakt til et område med utslipp fra eksisterende og tidligere industri er langt fra miljøarbeidsplasser.

KAMP FOR ARBEIDSPLASSER: Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen.            (Foto: Vidar Myklebust)
Ordfører i Nesset kommune

http://www.rbnett.no/pluss/2017/12/27/Disse-sakene-tror-ordf%C3%B8rerne-vil-prege-2018-15814381.ece