Lagar forstudie om kompetansesenter på Raudsand

Nesset Næringsforum har snart klar forstudie for muleg kompetansesenter.

– På oppdrag frå Bergmesteren Raudsand AS, utarbeider vi ein forstudie for kompetansesenter for sirkulær næring på Raudsand, seier dagleg leiar for Nesset næringsforum, Ulrik Sverdrup Molton.

Målet er å få etablert eit nasjonalt kompetansesenter for sirkulær næring, med fokus på gjenvinning av avfall til nye produkt.

………………………………….

http://www.rbnett.no/pluss/2018/01/21/Lagar-forstudie-om-kompetansesenter-p%C3%A5-Raudsand-15944550.ece

GREIER UT:  Dagleg leiar i Nesset næringsforum, Ulrik Sverdrup Molton.             (Foto: Privat)
GREIER UT: Dagleg leiar i Nesset næringsforum, Ulrik Sverdrup Molton. FOTO: PRIVAT