Ambisjonar for avfallet

Saksordførar Else-May Botten vil ha større ambisjonar inn i meldinga som skal legge føringar for framtidas handtering av avfall. Men meiner det er for tidleg å seie mykje om deponi for farleg avfall.

RIR I ÅRØDALEN: Else-May Botten er brukar av avfallsanlegget – og fortel at ho har fått innsiktsfulle innspel frå RIR-leiinga i prosessen med stortingsmeldinga. Her saman med Roar Skjerså og Werner Harstad.  

            (Foto: PRIVAT)

………………………………………

http://www.rbnett.no/pluss/2018/01/23/Ambisjonar-for-avfallet-15957254.ece