Artikkel i Aura Avis om frykt for eksplosjon på Raudsand

I en artikkel i Aura Avis 12. januar 2018 fremkommer gruveveteranen Nils Toven med synspunkter på forhold knyttet til de gamle gruvene på Raudsand samt på prosjektet til Bergmesteren Raudsand AS. Nils Toven må gjerne ha sine meninger om disse temaene. Men meningene hans inneholder dessverre mange direkte feilaktige påstander og opplysninger.

ARKIVFOTO: Bergmesteren Raudsand

…………………………………………….

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/artikkel-i-aura-avis-om-frykt-for-eksplosjon-pa-raudsand/o/5-5-102515