– Raudsand er det beste alternativet for deponi

Per Olav Eidsæter er overbevist om at deponiet for farlig avfall blir lagt til Raudsand, rett og slett fordi Bergmesteren og Stena Recycling har det beste totalprosjektet.

Eidsæter har blitt frontfiguren i kampen for å få deponiet til Raudsand og Nesset. Som administrator for Facebook-gruppa «Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset kommune», medgir Per Olav har det har gått en «kule varmt» innimellom, men at dette likevel ikke er mer en man må regne med i en opphetet debatt med stort engasjement.

En unik sjanse: – Deponiet representerer en unik sjanse til å få etablert nye industriarbeidsplasser i Nesset. En slik sjanse har vi ikke råd til å la gå fra oss, sier Per Olav Eidsæter, som mener at Bergmesteren og Stena Recycling har presentert et godt miljøprosjekt.

…………………………………

https://www.auraavis.no/nesset/deponiet/nyhet/raudsand-er-det-beste-alternativet-for-deponi/s/5-5-102717