Nils Toven: – Jeg har mine ord i behold

I fredagens avis svarer seniorrådgiver i Veidekke ASA, Vidar Aarvold, på påstander Nils Toven kommer med om forhold ved gruvene på Raudsand. Det ønsker Toven å svare tilbake på.

Det er særlig tre punkter Nils Toven ønsker å si noe om av det som kommer fram i svaret fra Vidar Aarvold. Det er gjenværende malmreserver, dumping i gruvesjaktene og at de tok seg inn på gruveområdet.

Bestemt: Nils Toven vil ikke at noen skal tro han ikke kan dokumentere sine påstander.
Bestemt: Nils Toven vil ikke at noen skal tro han ikke kan dokumentere sine påstander.

Han viser til et notat til styret i Raudsand Gruber, datert 15. desember 1980, der det kommer fram at påviste malmreserver er over 16.5 millioner tonn. I dokumentet er det spesifisert malmreserver på hvert nivå mellom -580 og -220.

………………………………………..

– Miljødirektoratet bekrefter at de ikke har gitt tillatelse til deponering av restavfall i malmsjakta på Raudsand Gruber. Det er gitt tillatelse til å slippe prosessvann i gruva, sier Toven, som viser til epost fra Miljødirektoratet datert den 16. november 2017. Der står det at «Miljødirektoratet (tidl. SFT/Klif) har ikke gitt tillatelse til deponering av avfall i malmsjakta på Raudsand Gruber. Vi har gitt tillatelse til å slippe prosessavløpsvann til gruva på kote +4, nå gjøres ikke det lenger».

I en annen epost datert 30. november 2017, skriver Miljødirektoratet at «vi kan bekrefte at det ikke er gitt tillatelse til dumping av big-bags med avfall i personalsjakta ved Raudsand Gruber. Men vi vil samtidig opplyse om at vi er kjent med at Aluscan tømte sekker i personalsjakta i 1989. SFT ga den gang tilbakemelding på at dette ikke var tillatt». Nils Toven mener dette er god nok dokumentasjon på at han har ordene sine i behold.

………………………………..

Toven viste til at når de oppdaget at sjakta ikke var sikret umiddelbart kontaktet eieren, næringsdepartementet, om dette da de var redde for at barn eller dyr skulle falle ned i den 600 meter dype sjakten. Toven viser til korrespondanse med næringsdepartementet i juli 2017, hvor de også ble bedt om å bistå med å tegne inn på kartet hvor sjaktåpningen lå, da næringsdepartementet ikke kunne finne den selv. De ønsket seg også bilder av stedet.

https://www.auraavis.no/nyhet/nesset/deponiet/nils-toven-jeg-har-mine-ord-i-behold/s/5-5-102938