Nils Tovens meninger om Raudsand

Av Vidar Aarvold, seniorrådgiver i Veidekke ASA

I en artikkel i Aura Avis 30. januar i år, opplyser Nils Toven om at han har sine ord i behold vedrørende uttalelser han kom med i en artikkel i sammen avis datert 12. januar. Hvis så er tilfelle, burde han i artikkelen av 30. januar faktisk ha dokumentert og underbygget de mest alvorlige og feilaktige påstandene han opprinnelig fremsatte mot Veidekke. Men det velger både han og Aura Avis ikke å gjøre. Og det er synd. For dem.

…………………………………..

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/nils-tovens-meninger-om-raudsand/o/5-5-103022