SV seier nei til avfallsdeponi på Rausand

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV sier et klart nei til etablering av eit avfallsdeponi på Raudsand

Fylkestingsrepresentant Yvonne Wold saman med ein del av delegasjonen frå Kristiansund SV som foreslo fråsegn om Rausand-saka. Frå venstre Yvonne Wold, Line Karlsvik, Petter Wadstensvik og Ann Ørjebu.
Fylkestingsrepresentant Yvonne Wold saman med ein del av delegasjonen frå Kristiansund SV som foreslo fråsegn om Rausand-saka. Frå venstre Yvonne Wold, Line Karlsvik, Petter Wadstensvik og Ann Ørjebu.

………………………..
Dersom Raudsand velges som nytt nasjonalt deponi, vil det bety svært lange transporter både til vanns og over land som i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko. Et slik deponi og gjenvinningsanlegg vil skape et omdømmeproblem for eksisterende næringer rundt Sunndals – og tingvollfjorden med hensyn til frykt for utslipp og ulykker.

 

Møre og Romsdal SV ber Klima – og miljøminister Ola Elvestuen stette stopper for et nasjonalt deponi for uorganisk avfall (giftdeponi) i Nesset.

https://www.auraavis.no/nesset/sv/politikk/sv-seier-nei-til-avfallsdeponi-pa-rausand/s/5-5-103364