– Utgreier meir, ønsker dialog

– Vi ønsker å møte sjømatnæringa, men opplever at dei ikkje vil.

BERGMESTEREN: Dagleg leiar Harald Storvik.Foto: BJØRN BRUNVOLL              (Foto: Bjørn Brunvoll)
BERGMESTEREN: Dagleg leiar Harald Storvik. Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det seier Harald Storvik, leiar for Bergmesteren Raudsand AS.

Han opplyser at det er bestemt å sørge for ytterlegare utgreiing høve til sjømatproduksjonen i fjorden, ved hjelp av NIVA, Norconsult og Havforskingsinstituttet. Resultatet vil ligge føre før kommunestyret i Nesset skal behandle reguleringsplanen, ifølgje Storvik.

– Vi har bedd om møte med sjømatnæringa, og har spurt om informasjon. Vi finn det merkeleg at Sjømat Norge ikkje responderer, seier Storvik.

http://www.rbnett.no/pluss/2018/02/19/%E2%80%93-Utgreier-meir-%C3%B8nsker-dialog-16128289.ece