Er det mulig å stole på en konsekvensutredning utført av Norconsult ?

Norconsult har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for deponi for uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune. Nesset blir i 2020 en del av Molde kommune. I Molde kommune har Norconsult gjennomført et prosjekt i forbindelse med å realisere Sjøfronten. Norconsult klarte ikke å avdekke at grunnen består av løse og forurensende masser.

Rådmannen i Molde kommune mener i følge Romsdals Budstikke at Norconsult, som utarbeidet forprosjektet for Sjøfronten, burde oppdaget at grunnen består av løse og forurensende masser.

Vi stiller da spørsmålet om det er mulig å stole på en konsekvensutredning utført av Norconsult på Raudsand for deponi for uorganisk avfall. Kan de komme tilbake senere for å si at «dette ikke var mulig å oppdage før det ble gjort komplekse og tidkrevende vurderinger» ?

Når vi i tillegg har opplysninger om at viktige områder ikke er utredet er det begrenset verdi i konsekvensutredningen.

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2018/03/04/Ny-molo-skulle-koste-13-millioner-%E2%80%93-n%C3%A5-blir-prisen-mer-enn-doblet-16210499.ece