Rette staden for giftig uorganisk avfall

Av Øystein Folden, leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal