Kronos Titan nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad, mener alternativet Raudsand i Nesset er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

FREDRIKSTAD: Kronos Titan i Fredrikstad.                     Foto: Kent Inge Olsen, Fredrikstad Blad
Kronos Titan i Fredrikstad. Foto: Kent Inge Olsen, Fredrikstad Blad

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, sier administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS.

Industribedriften Kronos Titan AS i Fredrikstad har sendt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om forslaget til planprogram for mulig deponi i Brevik. Dette alternativet inneholder intensjonen om beholde dagens behadlingsanlegg for farlig uorganisk avfall på Langøya i Vestfold.

Kronos Titan har over flere år fulgt prosessen med å etablere et nytt anlegg for farlig uorganisk avfall i Norge. Bedriften har behov for å levere cirka 250.000 tonn svovelsyre som uorganisk avfall til behandling, slik den leverer til NOAHs anlegg på Langøya i dag.

– Vi ser med bekymring at forutsigbarheten til en ny langsiktig behandlingsløsning blir mindre etter hvert som tiden går, heter det fra Kronos Titan.

https://www.pd.no/fredrikstad/nesset/breviksposten/kronos-titan-nei-til-raudsand/s/5-40-216717