Deponiplan vedtatt sendt ut på offentleg høyring

……………………..

Svein A. Roset (KrF) tok ordet først:

– Vi går for rådmannens tilråding om å sende saka på høyring. Men vi synest at folkehelse bør meir i fokus, og vil gjerne ha med eit tillegg om dette, sa Roset.

Han poengterte at folkehelseaspektet og konsekvensar for dette er med i alle kommunale saker, og etter hans syn også burde sterkare inn i denne saka. Han ba om at dette kunne vere tema for gruppemøte for samarbeidande parti – dette gjeld vanlegvis Høgre og KrF.

Arild Svensli (H) gikk da på talerstolen og kom med følgjande salve:

– Det er sjeden at eg går imot forslag om gruppemøte. Men eg kan ikkje gå på gruppemøte med ein mann som stått på framsida av avisa Driva og peika ut at her blir det ikkje noko deponianlegg. Det gruppemøtet blir uten meg, erklærte Svensli.

………………………………..

KOM MED TILLEGGSFORSLAG: Svein Atle Roset (KrF) kom med forslag om at folkehelse burde inn i vedtaket, når reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand vert sendt ut på høyring.     
      (Foto: ANITA VINGEN)
KOM MED TILLEGGSFORSLAG:Svein Atle Roset (KrF) kom med forslag om at folkehelse burde inn i vedtaket, når reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand vert sendt ut på høyring.  FOTO: ANITA VINGEN

(Pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2018/03/22/Deponiplan-vedtatt-sendt-ut-p%C3%A5-offentleg-h%C3%B8yring-16339640.ece