Kronos-nei til Raudsand

Kronos Titan i Fredrikstad vil ikkje sende svovelsyre til et eventuelt deponi på Raudsand. Bergmesteren Raudsand / Stena avviser at det vil bety problem for deres prosjekt.

– BLIR FOR DYRT: Kronos Titan i Fredrikstad mener det blir for kostbart å frakte svovelsyre til Raudsand. De går derfor inn for Brevik-alternativet i sitt høringssvar. Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena Recycling, tilbyr å ta noe av regningen.             (Foto: Øivind Leren)
– BLIR FOR DYRT: Kronos Titan i Fredrikstad mener det blir for kostbart å frakte svovelsyre til Raudsand. De går derfor inn for Brevik-alternativet i sitt høringssvar. Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena Recycling, tilbyr å ta noe av regningen.   FOTO: ØIVIND LEREN

………………………………………………….

Vil sponse transport

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartner Stena har i sine planer for deponi for farlig avfall kalkulert inn syre fra Kronos. Geir Sørensen, seniorrådgiver i Stena Recycling, mener likevel at det ikke vil utgjøre noen dramatisk situasjon for Raudsand-planene om syre fra Kronos Titan likevel ikke kommer.

– Kronos sier det blir for dyrt, og vil ikke derfor ikke sende syreavfall til Raudsand?

– Vi er i dialog om dette, det er vår intensjon at Kronos ikke skal bli skadelidende. Vi tilbyr derfor å ta mindre betalt, så fraktkostnaden ikke blir særlig større enn ved den lekterfrakten de bruker i dag, sier Sørensen.

– Dere vil altså betale for båttransporten til Raudsand?

– Ja.

– Hvilke konsekvenser vil det ha for prosess-planen om syre fra Kronos Titan uteblir?

– Vi har lagt inn syre fra Kronos i våre planer, fordi det er bestillingen. Men vi kan også rigge vår prosess med innkjøpt, ny syre, som vil være mer effektiv. Slik sett er ikke dette veldig viktig for oss, men det er klart en økonomisk fordel om syra fra Kronos Titan inngår. Alternativet er å kjøpe inn råstoff, som blir litt dyrere. Uansett får vi til gjenvinning, sier Sørensen.

– Men er det etter hensikten å bruke innkjøpt, nytt råstoff, når behovet er håndtering av farlig avfall, som syrerester?

– Det er neppe realistisk med en delt løsning. Så når avklaring om en deponilokalitet er klar, blir nok Kronos pålagt å levere dit, uansett.

– Så dette vil ikke velte planene for Raudsand?

– Nei. Jeg er trygg på at vi finner en løsing. Det vil bare bli litt dårligere økonomi.

– Det er det rom for?

– Vi har rom for det, ja.

 

(pluss-artikkel)

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/03/27/Kronos-nei-til-Raudsand-16377730.ece