Nessetpolitikere besøker Stenas anlegg

Er invitert til å besøke Stene Recycling sine gjenvinningsanlegg i København, Halmstad og Göteborg.

……………………………………………

Omvisning: Rolf Jonas Hurlen tar med Høyregruppa og flest mulig andre kommunestyrerepresentanter til omvisning ved Stena sine anlegg i København, Halmstad og Göteborg.                      (Foto: Sigmund Tjelle)
Omvisning: Rolf Jonas Hurlen tar med Høyregruppa og flest mulig andre kommunestyrerepresentanter til omvisning ved Stena sine anlegg i København, Halmstad og Göteborg.  FOTO: SIGMUND TJELLE

Ordfører Rolf Jonas Hurlen sier til Driva at han tok opp invitasjonen fra Bergmesteren AS i et formannskapsmøte. Nylig sendte han ut en påminnelse til gruppelederne med følgende innhold:

Vi i Høyres kommunestyregruppe ønsker å benytte oss av tidligere muntlige invitasjon fra Bergmesteren Raudsand AS om å besøke Stena sine gjenvinningsanlegg i København, Halmstad og Göteborg. Vi er i ferd med å organisere turen, og planlegger å reise tirsdag den 17. april med retur fredag den 20. april.

…………………………………………………….

http://www.driva.no/nyheter/2018/04/04/Nessetpolitikere-bes%C3%B8ker-Stenas-anlegg-i-Danmark-og-Sverige-16412337.ece