Kronos Titan-nei til Raudsand

Kronos Titan AS i Fredrikstad mener alternativet Raudsand i Nesset på Nordmøre er uaktuelt som sted for nytt behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall. Bare transportkostnadene alene vil bli for høye.

– Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet, uttalte administrerende direktør Per Thoen i Kronos Titan AS i høringsinnspillet til departementet.

PD omtalte høringsinnspillet fra Kronos Titan 15. mars.

Når Thor Kamfjord på møtet i Heistad Arbeiderlag torsdag fortalte at Kronos Titan har fått tilbud om samme kostnadsnivå på levering av syre på Raudsand som de i dag har til NOAH i Langøya, ble det brukt som et argument for at Raudsand-alternativet dermed nå er mer aktuelt for Kronos Titan.

PD tok fredag kontakt med Thor Kamfjord og spurte hvem i Kronos Titan han har fått sine informasjoner fra.

– Jeg har ikke snakket med Kronos Titan, men med Stena, sier Thor Kamfjord.

Det er Veidekke og Stena Recycling som har planer om å bygge et anlegg for prosessering og gjenvinning av uorganisk farlig avfall i Raudsand.

https://www.pd.no/bygg-og-anlegg/fredrikstad/nesset/kronostitan-nei-til-raudsand/s/5-40-219970