To nye rapporter: Deponi på Raudsand ikke til skade for fisken i fjorden

Foto: Tommy Rustad

Utbygging av et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand vil ikke vil ha noen negativ effekt på fiskebestanden i Tingvollfjorden, verken på vill laksefisk eller på fisken som befinner seg i oppdrettsanleggene i området.

Det er konklusjonen i to ferske rapporter fra Akvaplan NIVA og Norconsult.

………………………………….

https://www.auraavis.no/sunndal/tingvoll/nesset/to-nye-rapporter-deponi-pa-raudsand-ikke-til-skade-for-fisken-i-fjorden/s/5-5-110812

https://www.tk.no/nyheter/miljo/nesset/nye-rapporter-om-nasjonalt-gjenvinningsanlegg-ingen-negativ-effekt-pa-fiskebestand-i-tingvollfjorden/s/5-51-445994

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/04/23/Nye-rapporter-16549650.ece