Frykter hets og sjikane

Diskusjonen om det planlagte anlegget for giftig og farlig avfall på Raudsand har skapt knallharde fronter mellom ja- og neifolket lokalt. Det har vært mange personangrep, og på et åpent møte om deponiet tidligere i dag var det flere av deltakerne som ville gå ut bakveien før media slapp til. De fryktet uthenging og sjikane mot seg eller sine nærmeste dersom de kom i media i forbindelse med saken.

https://www.nrk.no/mr/frykter-hets-og-sjikane-1.14062083

Vil ha Molde-ordføreren på banen

Flere av de tilstedeværende på onsdagens deponimøte i Angvik etterlyste engasjement fra Molde kommune og ordfører Torgeir Dahl.

Torgeir Dahl.     
      (Foto: Richard Neergård, RB)
Torgeir Dahl.  FOTO: RICHARD NEERGÅRD, RB

– Hvorfor er ikke Dahl og Molde kommune på banen. Kan det ha en sammenheng med at både Molde og Nesset har ordførere fra Høyre – et parti som ikke har uttalt seg om deponiplanene? Dette ble mer antydet en spurt om under møtet i Angvik.

Det ble vist til at Nesset blir en del av Molde fra 2020, og at et eventuelt framtidig deponi blir liggende i Molde.

– Dahl må våkne og komme på banen. Et deponi vil få konsekvenser for blant annet reiselivsnæringen, sa Sylvi Listhaug.

Torgeir Dahl tar hans etterlyste engasjement med stor ro:

– Det er Nesset kommune som kjører prosessen, og jeg har ikke sett det som naturlig at Molde kommune skal blande seg inn. Dette har vært luftet i fellesnemnda, men vi kom fram til at vi enn så lenge ikke ønsker å uttale oss om prosessen. Jeg har forståelse for at noen etterspør Molde, men det er formelt riktig at vi ikke engasjerer oss nå. Jeg utelukker ikke at vi kan gjøre det på et seinere tidspunkt. Nå er høringsfristen i ferd med å gå ut. Jeg regner med at innspillene som kommer der blir tatt på alvor, sier Dahl.

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/30/Vil-ha-Molde-ordf%C3%B8reren-p%C3%A5-banen-16803295.ece

 

 

Kommunestyret har et stort ansvar

Frp-toppene Sylvi Listhaug og Frank Sve advarer kommunestyret i Nesset mot å si ja til reguleringsplanen som åpner for at det kan etableres et deponi for farlig avfall på Raudsand. – Nesset-politikerne har et fryktelig stort ansvar, sier de to.

ble orientert: Frp-politikerne Frank Sve, Sylvi Listhaug og Margaret Hoff Berg ble orientert om deponiplanene under onsdagens møte i Angvik.            (Foto: Sigmund Tjelle)
Frp-politikerne Frank Sve, Sylvi Listhaug og Margaret Hoff Berg ble orientert om deponiplanene under onsdagens møte i Angvik.  FOTO: SIGMUND TJELLE

……………………………………………………

Opprørt Listhaug

Fremskrittspartiet, med Sylvi Listhaug i spissen, var tidlig i løpet ute med å signalisere et klart nei til deponiplanene. Etter møtet i Angvika er hun forsterket i troen på at deponiet ikke må legges til Raudsand.

– Møre og Romsdal må aldri bli et deponisted for miljøgifter. Jeg er opprørt over at det skal komme et nytt deponi på et sted der det har ligget avfallsekker i dagen gjennom 25 år. Det blir sagt at Nesset kan få deponiet dersom kommunestyret sier ja. Nesset-politikerne sitter med et svært stort ansvar. Jeg er forundret over Høyre og moldeordfører Torgeir Dahl som ikke har engasjert seg i saka. Jeg er klar til å følge opp med miljøvernministeren, sa Listhaug – som ikke la skjul på at hun mener Brevik vil være et langt bedre alternativ enn Raudsand.

Partifelle Frank Sve la heller ikke mellom: – «Grendalaust». Jeg må innrømme at jeg er rystet over planene. Hvor er fylkesmannen og SFT, spurte Sve.

https://www.driva.no/nyheter/2018/05/30/%E2%80%93-Kommunestyret-har-et-stort-ansvar-16803294.ece

https://www.rbnett.no/pluss/2018/05/30/%E2%80%93-Kommunestyret-har-et-stort-ansvar-16803427.ece

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand

Fylkesutvalet skal neste veke gi ein høyringsuttale til Nesset kommune si reguleringsplan, som inkluderer deponi for farleg avfall på Raudsand. Fylkesrådmannen tilrår å reise motsegn til planen, med bakgrunn i regional vassforvaltningsplan.

Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.

Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalet å gjere følgande vedtak:

 1. Det er nokre manglar i utgreiinga knytt til sjømatproduksjon og omdømetap, og til vassmiljømåla i medhald av regional vassforvaltingsplan
 2. Fylkesutvalet finn likevel ikkje grunn til å krevje tilleggsutgreiingar, og meiner såleis at vedtak kan gjerast på grunnlag av den kunnskapen som ligg føre.
 3. Fylkesutvalet reiser motsegn til planframlegget med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

Fylkesutvalet viser også til at anlegget kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.

Det er prinsippielt uønska at farleg avfall frå industriproduksjon skal eksporterast bort frå opprinnelsen til problemet. Behandling av industrielt risikoavfall bør skje nærast mogleg produksjonskjeldene for å redusere risikoen for ulukker under transport.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/tilrar-fylkesutvalet-a-reise-motsegn-mot-reguleringsplan-for-raudsand/s/5-5-114583

 

 

 

 

Guttelvik seier nei til deponiplanane

Tilrår fylkesutvalet å reise motsegn mot reguleringsplan for Raudsand.

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. No seier fylkesrådmannen nei. Foto: Øivind Leren 

Bergmesteren Raudsand AS har utarbeidd reguleringsplan, med mål om å etablere deponi for farleg avfall på Raudsand. No seier fylkesrådmannen nei. Foto: Øivind Leren 

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å si nei til deponiplanane på Raudsand. Saka skal opp i fylkesutvalet måndag 4. juni.

Han meiner anlegget kan føre til «vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent, og dermed også vere negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket.»

Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalet å gjere følgande vedtak:

1. Det er nokre manglar i utgreiinga knytt til sjømatproduksjon og omdømetap, og til vassmiljømåla i medhald av regional vassforvaltingsplan

2. Fylkesutvalet finn likevel ikkje grunn til å krevje tilleggsutgreiingar, og meiner såleis at vedtak kan gjerast på grunnlag av den kunnskapen som ligg føre.

3. Fylkesutvalet reiser motsegn til planframlegget med heimel i miljømåla regional vassforvaltingsforvaltingsplan.

– Det er prinsippielt uønska at farleg avfall frå industriproduksjon skal eksporterast bort frå opprinnelsen til problemet. Behandling av industrielt risikoavfall bør skje nærast mogleg produksjonskjeldene for å redusere risikoen for ulukker under transport, skriv Guttelvik i si tilråing.

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/05/30/Guttelvik-seier-nei-til-deponiplanane-16799269.ece