Bedre føre var, enn etter snar

Foto: Tommy Rustad

……………………………………………………………

Planene er mye alvorligere og mye mer omfattende enn det er beskrevet og opplyst om. Nå har alle mulighet til å sette seg inn i alle planene , og sende inn sin mening, elektronisk eller med post innen 1. juni 2018. Som vi kan se så har Bergmesteren på Raudsand mange planer og meget omfattende ikke gjennomtenkte planer. Om de ikke får igjennom plan 1 eller 2 eller 3 så kan de gjennomføre flere av de andre planene som nesten ingen har hørt noe om enda. I dag er det altfor mye informasjon, og en viktig sak som denne høringen kan lett forsvinne i mengden .

La dere ikke lure ! Svært få i dag som vil selge noe sier hele sannheten.

…………………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/bedre-fore-var-enn-etter-snar-horingsfrist-for-nasjonalt-giftdeponi-er-1-juni-2018/o/5-5-111898