Økonomi

Vi kommer i en serie med artikler til å se på økonomien i prosjektet. Prosjektet virker som et fantasiprosjekt hvor det økonomiske ikke er utredet i Konsekvensutredning (KU) eller ROS-analysen. Molde kommune blir sittende igjen med ansvaret ved problemer. Historien på Raudsand viser at det er ingen som tar ansvar for opprydding og utbygger overholder ikke frister for opprydding.

Penger

Frakt av syre fra Fredrikstad

Behandlingsprosessen