– Det viktigste er at vi finner en trygg løsning for deponering og transport

Myndighetene har ingen klare svar for behandling av farlig avfall.

I februar 2018 vedtok Stortinget stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Dette er en melding som skal legge føringer for hvordan landet skal håndtere avfall nå og i framtiden.

Blant annet vektlegges det at over 50 prosent av alt husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet skal gjenvinnes, og det er et stort fokus på blant annet plast i havet. Selve meldingen – som ble levert fra Klima- og miljødepartementet – tar dog ikke for seg farlig avfall i detalj.

«Denne meldingen vektlegger avfall som en ressurs. Meldingen tar i liten grad for seg områdene farlig avfall og radioaktivt avfall, hvor det viktigste er trygg håndtering av avfallet», heter det i meldingen.

…………………………………………………………………………

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap).
Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap). Foto: NTB Scanpix

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/det-viktigste-er-at-vi-finner-en-trygg-losning-for-deponering-og-transport/s/5-51-460807