Slik endte Raudsand opp som alternativ

Miljødepartementet gikk fra 12 til to alternativ.

8. juni 2015 fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gi sin anbefaling om egnede lokaliteter for et framtidig deponi for uorganisk farlig avfall. Bakgrunnen var at NOAH sitt anlegg på Langøya ved Holmestrand, som er landets største deponi for farlig uorganisk avfall, nærmer seg kapasiteten sin. Det vil etter prognosene være fullt innen 2022.

…………………………………………………

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/slik-endte-raudsand-opp-som-alternativ/f/5-51-460819