Utredning: – Ikke uakseptable negative konsekvenser

Det er konklusjonen Norconsult trekker i konsekvensutredningen de har utarbeidet på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand.

I forbindelse med reguleringsplanen er det utarbeidet både en risiko- og sårbarhetsanalyse og en konsekvensutredning. Disse er sammenfattet i dokumentet «Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse», som ble publisert 8. februar 2018.

……………………………………………………….

Illustrasjon av planene i Nesset.
Illustrasjon av planene i Nesset. Foto: Bergmesteren Raudsand.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/utredning-ikke-uakseptable-negative-konsekvenser/s/5-51-460843