Vil torpedere deponi-plana

Sunndal, Tingvoll og Gjemnes gjør nå et felles forsøk på å torpedere Nesset kommunes godkjenning av reguleringsplan for et deponi for uorganisk avfall på Raudsand.

I Tingvoll formannskap 5. juni foreslår konstituert rådmann Bjørn Sletbakk at Tingvoll sammen med Sunndal og Gjemnes skal fremme en felles innsigelse mot planene.

Tingvoll, Gjemnes og Sunndal gjør nå et felles forsøk på å torpedere planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Arkivfoto: Tommy Rustad
Tingvoll, Gjemnes og Sunndal gjør nå et felles forsøk på å torpedere planene om et deponi på Raudsand i Nesset. Arkivfoto: Tommy Rustad

– En innsigelse betyr at Nesset kommune ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen. Den må, dersom mekling ikke fører fram, til endelig godkjenning i departementet, heter det i saksframlegget til politikerne ført i pennen av saksbehandler Per Gunnar Løset.

Her opplyser han at i og med at Nesset kommune har vedtatt å sende planforslaget på høring, er det kun innsigelser fra nasjonale eller regionale myndigheter, eller andre kommuner, som kan stanse vedtak av reguleringsplanen. Dette dersom ikke Nesset kommune selv fatter slik vedtak etter høringsrunden.

………………………………………………………..

«I stedet for å lete etter egnet sted, er det her brukt store ressurser i forsøket på å dokumentere at et uegnet sted kan brukes til behandling og deponering av forurenset og farlig avfall.»

https://www.tk.no/nyheter/nordmore/tingvoll/vil-torpedere-deponi-plana/s/5-51-467429