Anbefaler å støtte nabokommunene rundt Raudsand

Rådmannen foreslår at Kristiansund støtter uttalelsen fra Gjemnes, Tingvoll og Sunndal.

Rådmann Arne Ingebrigtsen (til venstre) og ordfører Kjell Neergaard.
Rådmann Arne Ingebrigtsen (til venstre) og ordfører Kjell Neergaard.

Høringsfristen for reguleringsplanen på Raudsand er fredag 1. juni. Nå begynner høringssvarene å rase inn.

For Kristiansund kommune sin del behandler formannskapet høringssvaret på tirsdag 5. juni. Tidens Krav har tidligere skrevet at Sunndal, Tingvoll og Gjemnes har utarbeidet et felles høringssvar for deponiplanene. I sitt saksframlegg anbefaler rådmannen i Kristiansund at byen støtter dette høringssvaret.

«Kommunene Tingvoll, Sunndal og Gjemnes vil alle fremme forslag om innsigelse mot planforslaget. Det betyr i praksis at Nesset kommune ikke kan godkjenne planforslaget, men må sende saken over til departementet for sluttbehandling og vedtak. Rådmannen vil støtte en slik framgangsmåte, og mener at det er riktig og viktig at Kristiansund kommune står sammen med sine nabokommuner i denne saken», skriver rådmann Arne Ingebrigtsen i sin vurdering.

https://www.tk.no/nyheter/kristiansund/nesset/anbefaler-a-stotte-nabokommunene-rundt-raudsand/s/5-51-467744