Vi har ikke ukritisk lagt ut planforslaget til offentlig ettersyn

Ordføreren i Nesset avviser at deponisaken ikke er godt nok opplyst.

Deponiplanene på Raudsand er vel så omstridte.
Deponiplanene på Raudsand er vel så omstridte.

…………………………….

Tar til orientering

Tidens Krav har framlagt kritikken ovenfor ordfører i Nesset kommune, Rolf Jonas Hurlen (H). Han ønsker ikke per nå å gå inn i denne kritikken.

– At kommunene finner det kritikkverdig at saken ikke er godt nok utredet får vi ta til orientering og vurdere når kommunestyret skal behandle denne og de andre høringsuttalelsene i september, skriver Hurlen til Tidens Krav.

……………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/vi-har-ikke-ukritisk-lagt-ut-planforslaget-til-offentlig-ettersyn/s/5-51-467894