Tydelig nei til deponiplanene fra reiselivet

Mener det er en klar motsetning mellom reiselivet og deponiplanene.

Reiselivsdirektør i Visit Nordvest, Pål Farstad.
Reiselivsdirektør i Visit Nordvest, Pål Farstad.

……………………………………

Visit Nordvest mener at etableringen av deponiet ikke henger sammen med ønsket om å bygge opp reiselivsnæringen i Norge.

«Det vil være et fundamentalt motsetningsforhold mellom giftdeponiet og satsingen på å bygge opp Norge som et sterkt naturbasert reisemål med stor oppmerksomhet på bærekraft og rein natur», avslutter Visit Nordvest.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/tydelig-nei-til-deponiplanene-fra-reiselivet/s/5-51-469052