Ønsket et ja til deponiplanene på Raudsand

Torgeir Dahl (H) svømte motstrøms og foreslo at fylkeskommunen sa ja til reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand.

Medlem i fylkesutvalget, Torgeir Dahl (H).
Medlem i fylkesutvalget, Torgeir Dahl (H).

På mandag behandlet fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt høringsinnspill til deponiplanene på Raudsand. Fylkesrådmannen hadde innstilt på at de skulle være kritiske til planene.

Innledningsvis fremmet medlem i fylkesutvalget Torgeir Dahl (H) et alternativt forslag til vedtak, hvor det heter at fylkesutvalget er positive til planene på Raudsand – noe han ikke fikk mye støtte for i fylkesutvalget.

……………………………………………………..

Dahl sitt forslag fikk Høyre sine to stemmer og falt. Fylkesutvalget gikk dermed for fylkesrådmannen sin innstilling om å reise innsigelse mot deponiplanene.

https://www.tk.no/nyheter/nesset/deponi/onsket-et-ja-til-deponiplanene-pa-raudsand/s/5-51-470566