Tingvoll, Sunndal og Gjemnes i felles front mot deponiplanene

Arkivfoto

Kommunene Tingvoll, Sunndal og Gjemnes har felles interesser i saken, og på administrativt nivå ble det satt ned en arbeidsgruppe vedrørende en felles høringsuttalelse til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune. Målet er klart, de tre naboene ønsker ikke et deponi for uorganisk avfall på Raudsand.

Formannskapet

I morgen tirsdag kommer saken opp i Tingvoll formannskap, og rådet fra rådmann ved saksbehandler Per Gunnar Løset er klart:

– Sunndal, Tingvoll og Gjemnes kommuner fremmer en felles innsigelse med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4. En innsigelse betyr at Nesset kommune ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen. Den må, dersom mekling ikke fører fram, til endelig godkjenning i departementet.

………………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/tingvollpolitikk/tingvoll-sunndal-og-gjemnes-i-felles-front-mot-deponiplanene/s/5-5-115321