Tingvoll formannskap: Nei til deponi

Tingvoll formannskap vedtok tirsdag innsigelse mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune.

Det går tydelig fram at de mener Nesset ukritisk har vedtatt planforslaget. Formannskapet i Tingvoll konkluderer rett og slett med at området er uegnet til formålet.

Per Gunnar Løset orienterte.
Per Gunnar Løset orienterte.

Burde hørt på naboene

Saksbehandler Per Gunnar Løset la fram saksframlegget, og mener at Nesset burde hørt på nabokommunene. For det ville helt åpenbart blitt konflikt. Området grenser blant annet både mot Gjemnes og Tingvoll.

– Nesset har fått helt tydelige signaler hele tiden. Nesset kommune sendte dette ut, som om dette var enkelt. Men det er det ikke, sa varaordfører Peder Aasprang (Sp)

……………………………………………………..

https://www.auraavis.no/tingvoll/tingvollpolitikk/deponiet/tingvoll-formannskap-nei-til-deponi/s/5-5-115474