Samstemt deponi-protest: – Innsigelse er vårt sterkeste virkemiddel for å stoppe planene

– Deponi-planene på Raudsand er så mangelfullt utredet at det er riktig at Tingvoll kommer med innsigelse. Dette er plan- og bygningslovens sterkeste virkemiddel for å stoppe planene.

Saksbehandler Per Gunnar Løset (t.v.) høstet mange godord fra politikerne i Tingvoll formannskap tirsdag for sitt arbeid med høringsuttalelsen om deponi på Raudsand. Her ble det enstemmig vedtatt å tilrå at kommunestyret fremmer innsigelse mot planene.
Saksbehandler Per Gunnar Løset (t.v.) høstet mange godord fra politikerne i Tingvoll formannskap tirsdag for sitt arbeid med høringsuttalelsen om deponi på Raudsand. Her ble det enstemmig vedtatt å tilrå at kommunestyret fremmer innsigelse mot planene.

Det sa setteordfører Peder Hanem Aasprang (Sp) da Tingvoll formannskap tirsdag behandlet reguleringsplana for Bergmesteren Raudsand AS.

……………………………………..

Feil og mangler

Per Gunnar Løset har vært Tingvoll kommunes representant i gruppa som har laget uttalelsen. I formannskapet tirsdag redegjorde han for de utallige feil og mangler de har funnet.

Det vil her føre alt for langt å gjengi alt, men noen smakebiter er på sin plass. Eksempelvis oppga han at det mangler en vurdering av konsekvensene for tre ulike oppdrettslokaliteter i Tingvollfjorden.

Han nevnte også at det skal dumpes ufattelige 3,2 millioner tonn sprengt stein på 170 – 180 meters dybde i fjorden. Effekten av oppvirvling av forurenset sjøbunn er mangelfullt utredet. Likeså faren for utglidninger og ras.

– Uegnet til deponi

Steinmassene vil inneholde metaller, nitrogen og plastavfall etter sprengning, men påvirkningen og effekten av dette er ikke undersøkt. Ifølge Løset bærer arbeidet preg av hastverk.

Han pekte også på at grunnboringer i stor grad er foretatt i et annet område enn der hovedtyngden av fjellhallene er tenkt å ligge, og at det ikke er boret dypt nok.

– Svært mye på Raudsand er uavklart, og vi mener området er uegnet til deponi, sa Løset.

Han opplyste ellers at man risikerer at det kommer opp inntil 81 meter høye bygninger rett over fjorden for helleristningene på Honnhammaren i Tingvoll. Det karakteriserte han som visuell forurensning.

………………………………………………

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/deponi/samstemt-deponi-protest-innsigelse-er-vart-sterkeste-virkemiddel-for-a-stoppe-planene/s/5-51-471790